Oznámení o zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení

7.08.2019

změna stavby splaškové kanalizace pro oblast ul. Františka Smolíka, kat. ú. Jíloviště, II. až IV.
etapa, před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona.

 

Dokument