Uzavření smlouvy s Mníškem pod Brdy o spádové oblasti pro žáky

Uzavření smlouvy s Mníškem pod Brdy o spádové oblasti pro žáky

20.02.2020

Obec Jíloviště uzavřela s Mníškem pod Brdy smlouvu o spádové oblasti pro žáky nastupující do základní školy.

Znamená to, že všichni žáci s trvalým pobytem v Jílovišti, kteří nastupují do 1. třídy základní školy se mohou přihlásit do přijímacího řízeni na školní rok 2020/21 na:

Základní školu Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ, Komenského 420

Sledujte stránky, na kterých budou uvedeny podrobnosti a termíny přijímacího řízení:

https://www.zsmnisek.cz/prihlaska-na-skolu