gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-125892687-1');

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

7.07.2019

o společném jednání a vystavení návrhu změny

Z2600/00
ze skupiny celoměstsky významných změn vlny I
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Dokument