Záměr obce Jíloviště č. 2/2019

Záměr obce Jíloviště č. 2/2019

6.05.2019

úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemkům p.č. 513

 

Dokument