ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 3/2019

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 3/2019

9.09.2019

úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemkům p.č. 433/1

 

 dokument