Door-to-door

  • Svoz odpadu – rok druhý – zavedení door to door

Formuláře:

Přihláška do systému door to door

 Předávací protokol nádoby občané Jíloviště

 

Nový systém svážení odpadu: door–to-door, který bude zaveden cca od dubna 2024, nicméně zachováme ještě „hnízda“, dokud se se sytém DTD nerozšíří na většinu nemovitostí v obci.

Základem zůstává, že každá nemovitost obdrží od obce 2 popelnice – na papír a na plast (kov) a sice na základě žádosti, která je vložena do této Zvonice. Následně bude se zájemcem uzavřena smlouva o výpůjčce.

Zdůrazňujeme, že to je dobrovolné, i když velmi doporučované a že se nemění výše úhrady za odpad (je to zadarmo)

Pro rok 2024 bude v platnosti stejná Vyhláška o poplatku a systému likvidace komunálního odpadu jako v roce 2023 s následujícími svozovými dny:

Směsný komunální odpad liché středy – 1x za 14 dní

Plast (vč. nápoj. Kartonů a kovů) pátek – 1x týdně

Papír pátek – 1x týdně

Sklo sudé středy – 2x za měsíc

Pytle 60L (chataři) dle potřeby

 

A svozy popelnic:

– Směsný odpad – lichá středa

– Bio – lichý čtvrtek (od 28.3.)

– Plast (kov) a Papír – sudá středa vždy jednou plast na střídačku s papírem

 

Výše poplatku za svoz odpadu zůstává stejná jako v loňském roce a platit ho musí:

  • každý občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obci
  • každý majitel nemovitosti, která je využívána k trvalému bydlení, pokud nemá v obci trvalý pobyt
  • každý majitel nemovitosti určené k rekreaci (chata)

Zároveň jsme dodali 2 zamykací kontejnery pro chataře, jak byli zvyklí a zřídili nádobu na použité oleje v ulici Lomená.

V této souvislosti prosím ještě jedno upozornění: kontejner na sklo je určen pouze na sklo a směs skla, jako jsou – tabulové sklo, lahve a skleněné nádoby, čiré i barevné.

Nikoliv tedy směs – jako směsný odpad, ten patří výhradně do popelnice nebo kontejneru na SKO (směsný komunální odpad)

Termín svozu velkoobjemu 2024: 26. – 29.4.

a nebezpečný odpad: 27.4. 8 30 – 10 30

První svoz bio – 28.3.

 Door to door