Sbor Dobrovolných Hasičů

 

 

IČO: 63837960

Adresa: Jíloviště, 252 02

Kontaktní osoba: Miroslav Petřík, Mobil:  777 235 150, E-mail: mirek.petrik@seznam.cz 

 

Stránky SDH Jíloviště

Hasiči a občané Jíloviště

Posted by on 7.10.2014 in Sbor Dobrovolných Hasičů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hasiči a občané Jíloviště

Hasiči a občané Jíloviště“

          I v letošním roce připravili hasiči naší obce Kandidátní listinu do komunálních voleb pro obecní zastupitelstvo.

          Jsme nezávislí kandidáti, kteří nejsou členy žádné politické strany. Na naší kandidátce jsou jak členové sboru dobrovolných hasičů Jíloviště, kteří již mají zkušenosti v práci pro obec Mirek Petřík st. a František Andres, tak i občané Ing. Oldřich Nový, CSc., Slavomír Baudyš a Ing. Jiří Havelka

          Vedle zkušenějších je zastoupena i mladší generace. Z členů sboru jsou to Mirek Petřík ml., Michal Petřík a Martin Kovařík. Protože si myslíme, že je důležité i slovo ženy, doplňuje čtveřici mladých Maruška Andresová.

 

Budeme komunikovat s občany a informovat je o dění v naší obci.

Prosadíme transparentnost všech zakázek a dokončení započatých projektů.

 

 

Pojďme spolu mluvit a věci společně řešit!

Volební program

 

Co považujeme za důležité:

 

1. Finanční a rozpočtové hospodaření obce

– rychlá a profesionální příprava projektů pro získání dotací, např. dobudování chodníků a komunikací v obci

– snížení provozních nákladů šetřením a zefektivnění práce v obci (úklid veřejných prostor, úprava zeleně)

– určení priorit investic včetně průhledných a transparentních výběrových řízení

– zajistit podmínky výhodné pro obec při účastnických řízeních na investiční akce jiných subjektů

 

2. Hospodaření s majetkem obce

– zajistit co nejlevnější a dostatečné zdroje pitné vody pro obec

– zvýšit kapacitu čističky odpadních vod (ČOV)

– důsledné sledování prováděných prací v obci, včetně dodržování technologických postupů

– důkladné přejímání dokončených investičních akcí

– včasná reklamace vad a nedodělků dodavatelských firem

– zajistit a zvyšovat majetek obce (pozemky, aj.)

 

3. Rozvoj obce

– rozšíření zástavby obce řešit s ohledem na zájmy našich občanů a vlivu na životní prostředí

– vybudovat důstojnou infrastrukturu v obci – obchod smíšeným zbožím, klubovna, sportoviště pro mládež i veřejnost a další služby

– další investice na základě připomínek občanů (mateřská školka, ad.)

– zajistit schválení územního plánu obce

– zlepšení kvality místních komunikací i za případného přispění občanů, kterých se komunikace týká

 

4.Veřejné služby

– zachovat knihovnu, poštovní služby

– znovuobnovit a nepřerušovat služby CZECHPOINT

– zajistit celkové pokrytí obce veřejným rozhlasem a veřejným osvětlením

 

5. Veřejný pořádek a bezpečnost

– výrazněji podpořit zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště

– mnohem více spolupracovat s Policií ČR

– rozšířit bezpečnostní kamerový systém v obci

 

6. Sociální a zdravotní politika

– pomoc potřebným při zdravotních a sociálních problémech – např. zajištění dopravy k lékaři, apod.

 

7. Školství

– podporovat zřízení státní mateřské školy v obci

– zajistit volná místa ve spádovém území pro malé školáky

 

8. Kultura a sport

– pokračovat v pořádání tradičních posvícení

– zachovat vydávání nezávislé Zvonice, minimálně 1x za 2 měsíce

– podporovat místní spolky v činnosti – Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Turistický oddíl a Okrašlovací spolek

 

9. Životní prostředí

– dokompletování kanalizace v obci v souvislosti se zvýšením kapacity ČOV

– postupné dobudování dešťové kanalizace

– zlepšit péči o místní zeleň

– hledat nejlepší a nejlevnější způsoby likvidace komunálních odpadů

 

10. Doprava

– zachovat dopravní obslužnost v obci

– jednat s ŘSD o realizaci sjezdu z dálnice na Všenory, Klínec, Trnovou a o údržbě mostu přes dálnici (déšť a voda)

– společně s okolními obcemi se pokusit o zavedení dopravní obslužnosti směrem Jíloviště – Všenory – Dobřichovice

– vybudovat bezpečnou cestu pro pěší do průmyslové zóny v ulici Příjezdní a prodloužit chodník v ulici Všenorská

– přestavět stávající a zvýšit počet retardérů v obci pro zvýšení bezpečnosti občanů

 

11. Komunikace s občany

– srozumitelně a konkrétně informovat občany o dění v naší obci, všech plánovaných a připravovaných akcích na webových stránkách obce, informačních deskách, popřípadě v místním zpravodaji Zvonice

– lepší využití místního rozhlasu

– rozšířit počet informačních desek v obci

– zajistit neprodlené informování občanů o plánovaných jednáních zastupitelstva prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek

– aktualizovat zápisy z jednání zastupitelstva na webových stránkách obce

 

Snažili jsme se, aby byla na naší kandidátce zastoupena každá část obce a byly tak zajištěny potřeby všech občanů.

Doufáme, že jsme Vás zaujali a věříme Vám, že zvolíte správně, ve dnech 10. a 11. října 2014.

 

Chceme komunikaci, ne konfrontaci!

Jsme s pozdravem, kandidáti “Hasiči a občané Jíloviště“

Internetové stránky SDH Jíloviště

Posted by on 24.08.2007 in Archiv, Sbor Dobrovolných Hasičů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Internetové stránky SDH Jíloviště

oficiální stránky SDH Jíloviště

 

fotogalerie z akcí

Branný závod Karla Košaře.

Posted by on 1.06.2007 in Archiv, Sbor Dobrovolných Hasičů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Branný závod Karla Košaře.

Letošního 19. ročníku se v sobotu 5. 5. 2007 zúčastnilo celkem 25 dvojic. 14 jich bylo přihlášeno v kategorii mladších a v 11 dvojicích bylo jednomu nebo oběma závodníkům 40 a více let. Nejstarší dvojicí byli opět bratři Jaroslav a Pavel Fatka z Lipenců. Měli jsme i dva úplně mladičké a statečné závodníky, kteří absolvovali trať se svými rodiči. Oldu Nového z Jíloviště a Terezku Plecháčkovou z Lipenců. Hned po startu v lipenecké hasičské zbrojnici plnili závodníci první úkol : hod hadicí na kuželky. Pak se stoupáním k prudké zatáčce na Jílovišťské ulici zvané „Vlásenka“ dostali na druhé kontrolní stanoviště. Tady museli odpovědět na otázky požárního testu : 1. Kolik litrů páry se vytvoří z 1 litru vody : a) 2 500l b) 1 700 l c) 1 500 l d) 1 200 l 2. Do jaké vzdálenosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm od hlavního uzávěru plynu: a) 0,5 m b) 1,5 m c) 2,5 m d) 3,5 m 3. Na půdě se mohou skladovat hořlavé materiály od komína nejméně: a) 0,5m b) 1 m c) 1,5 m d) 2m Pokračovali po silnici až ke kontrole K3, kde prokazovali svou pohybovou šikovnost . Každý soutěžící si vlezl do pytle a držíce se s druhým z dvojice za jednu ruku , překonávali vzdálenost asi 15 m. Přes most se přemístili na druhou stranu strakonické silnice. Tam je na K4 čekala střelba ze vzduchovky na dřevěné špalíky. Na K5 si trochu odpočinuli při odhadování : Kolik m je hradící výška Vranské přehrady. Tolerance 1m. Na kolikátém říčním kilometru stojí Vranská přehrada. Tolerance 2 km. Nejvíce se „trápili“ mezi K6 a K7. Nad údolím Vltavy, tzv. „Kozince“, hodně dvojic bloudilo. Na K6 jsme se dozvěděli: „Jak se známe“ , při přemýšlení nad otázkami : 1. Kolik obyvatel měla obec Lipence na podzim roku 2006. Tolerance 30. 2. Kolik obyvatel měla obec Jíloviště na podzim roku 2006. Tolerance 20. 3. Jaká je katastrální výměra v km² obce Lipence ? Tolerance 0,8 km². 4. Jaká je katastrální výměra v km² obce Jíloviště? Tolerance 0,8 km² Na K7 každý soutěžící vázal uzel „zkracovačku“. Překonáním rokle s potokem zvaným „Haďák“ zavítali závodníci až na okraj sousední Trnové. Tam bylo stanoviště se sportovní disciplínou: hod granátem na cíl. Poslední úkol byl připraven na tréninkovém hřišti v Jílovišti. Každý z dvojice musel přejít po kladině s ešusem naplněným vodou, kterou nesměl ulít. Vyčerpaní docházeli do cíle v pizzerii U Hastrmana. Poobědvali, odpočinuli si a ještě vydrželi tančit a zpívat do 21:00 hodin. Hlavní organizátoři B. Košařová za SDH Lipence a J. Fatka za SDH Jíloviště vyhlásili výsledky a také všechny správné odpovědi na otázky ze stanovišť. – z jednoho litru vody se vytvoří 1 700 l páry – vzdálenost musí být 1,5 m – nejméně 1 m od komína – hradící výška Vranské přehrady je 9,7 m – Vranská přehrada stojí na 71,325 říčním km – k říjnu 2006 měla městská část Praha 5 – Lipence 2050 obyvatel a Jíloviště 636 – rozloha lipeneckého území je pouhých 8,21 km² a Jíloviště má s přilehlými lesy 13,99 km² A kde budou do dalšího jubilejního XX. ročníku v roce 2008 putovní poháry ? Tentokrát budeme mít na Jílovišti pohár mladší věkové kategorie zásluhou Michala Petříka a Tomáše Prskavce. Na druhém místě skončila lipenecká dvojice J. Vladyka a K. Kobliha. I třetí místo obsadili lipenečtí M. Pavlíček – J. Matouš. Dalších 9 dvojic v pořadí byli mladí z Jíloviště . Rozhodně jsme , k naší velké radosti, měli v této věkové kategorii početní převahu 10 : 4. Pohár starších budou opatrovat v Lipencích manželé Zuzana a Honza Fatkovi. Druhé místo vybojovali D. Novotná a Z. Čámský – Jíloviště. Třetí se umístila dvojice z Lipenců M. Nekolná a Z. Grösslová. Čtvrté až sedmé místo patřilo závodníkům z Jíloviště , ostatní obsadili lipenečtí. V této věkové kategorii bylo více dvojic z Lipenců, ale poměr 6 : 5 není vůbec špatný. Počasí nám přálo, nebylo příliš horko ani moc nepršelo, jen se závodníkům z velkého sucha prášilo od bot. Poděkování patří také všem, kdo se zúčastnili jako rozhodčí na stanovištích. Závodníci si v cíli pochvalovali trasu a to je největší poděkování organizátorům. Letošní 19. ročník se opravdu vydařil a věříme, že na start příštího – dvacátého, přijdou další dvojice , protože bez závodníků by „braňák“ nebyl, jak řekla B. Košařová při zahájení. A to by jejího manžela Karla , po kterém je závod pojmenován, opravdu mrzelo !

Přílohy

Mime-file

Kalendář akcí

Posted by on 15.11.2006 in Archiv, Sbor Dobrovolných Hasičů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kalendář akcí

Datum Popis

Místo

18.11.2006 sobota
od 14:00

1. promítání filmu Hory 2004 + předběžné přihlášky na Hory 2007

2. příprava vánoční besídky + pilování jednotlivých příspěvků dětí

(mohou se zůčastnit všechny děti z obce)

hasičská zbrojnice

25.11.2006 sobota
od 14:00

1. připravujeme Vánoce

2. výroba vánoční dekorace ( věněčky, svícny, apod.), potřeby si můžete přinést, částečně budou i na has. zbrojnici

(mohou přijít i maminky, babičky a kamarádi)

hasičská zbrojnice

2.12.2006 sobota
od 14:00

1. zkoušíme na vánoční besídku

2. vyrábíme plakáty

hasičská zbrojnice
9.12.2006 sobota
od 20:00
Mikulášská zábava

restaurace

U Hastrmana

10.12.2006 neděle
od 14:00

generálka na vánoční besídku, dodělání plakátů a jejich rozvěšení hasičská zbrojnice

16.12.2006 sobota
od 17:00

VÁNOČNÍ BESÍDKA, rozsvěcení vánočního stromu a pálení prskavek hasičská zbrojnice
26.12.2006
od 8:00
tradiční turnaj ve stolním tenise o putovní pohár (sportovní obuv s sebou)

restaurace

U Hastrmana

29.12.2006 pátek
od 9:00

Dětský turnaj ve stolním tenise a souboj v uzlování hasičská zbrojnice

2. kolo soutěže plamen 19.5.2006

Posted by on 14.11.2006 in Archiv, Sbor Dobrovolných Hasičů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. kolo soutěže plamen 19.5.2006

  • soutěž požárních dvojic
  • štafeta 4x60m s překážkami
  • štafeta CTIF
  • útok CTIF
  • požární útok
  • celoroční činnost hodnocená ve vlastní kronice

Přílohy

Mime-file