Ankety

Byla ukončena anketa „Tradiční ohňostroj v obci Jíloviště už 25 let“

Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?“

(anketa proběhla v období od 25.09.2023 – 31.10.2023)

Výsledky:

Ano: 223

Ne: 164

Celkem hlasujících: 387


Byla ukončena anketa „Tradiční ohňostroj v obci Jíloviště“

Otázka „Souhlasíte s pokračováním pořádání tradičního ohňostroje v Jílovišti 30.12.2020 ?“

(anketa proběhla v období od 02.08.2020 – 30.9.2020)

Výsledky:

Ano: 47

Ne: 21

Je mi to jedno:

Celkem hlasujících: 72


Byla ukončena anketa „Zúčastníte se letošních akcí obce“

Otázka „Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ?“

(anketa proběhla v období od 08.04.2020 – 31.5.2020)

Výsledky:

Ano: 14

Ne: 6

Celkem hlasujících: 20


Byla ukončena anketa „Jak vnímáte činnost krizového štábu“

Otázka „Jak vnímáte činnost krizového štábu a zastupitelstva obce v době nouzového stavu ?“

(anketa proběhla v období od 08.04.2020 – 31.5.2020)

Výsledky:

Pozitivně: 17

Negativně: 6

Nevím: 2

Celkem hlasujících: 25


Byla ukončena anketa „Zvýhodnění poplatku za odpad pro vícečlenné rodiny“

Otázka „Souhlasíte s novým systémem stanovení poplatku za komunální odpad, který zvýhodňuje vícečlenné rodiny?“

(anketa proběhla v období od 02.02.2020 – 31.3.2020)

Výsledky:

Ano: 66

Ne: 50

Je mi to jedno: 3

Celkem hlasujících: 119


Byla ukončena anketa „Spokojenost s prací zastupitelstva“

Otázka „Jste spokojeni s prací zastupitelstva Jíloviště pro občany a obec za poslední rok ?“

(anketa proběhla v období od 11.12.2019 – 31.1.2020)

Výsledky:

Ano: 25

Ne: 9

Nevím: 3

Celkem hlasujících: 37


Byla ukončena anketa „Autobusové zastávky v Jílovišti“

Otázka „Kterou autobusovou zastávku nejvíce v Jílovišti využíváte?“

(anketa proběhla v období od 25.10.2019 – 10.12.2019)

Výsledky:

Jíloviště Cukrák: 23

Jíloviště hlavní silnice: 39

Jíloviště (obec): 62

Jíloviště u mostu: 42

Jíloviště trnová rozcestí: 9

Jinou v Jílovišti: 1

Nevyužívám příměstskou autobusovou dopravu: 1

Celkem hlasujících: 177


Byla ukončena anketa „Autobusové zastávky“

Otázka „Líbí se vám nové autobusové zastávky ?“

(anketa proběhla v období od 8.10.2019 – 25.10.2019)

Výsledky:

Ano: 17

Ne: 1

Nevyužívám autobusovou dopravu: 0

Celkem hlasujících: 18


Byla ukončena anketa „Opravená fasáda OÚ“

Otázka „Jak se vám líbí opravená fasáda OÚ?“

(anketa proběhla v období od 6.8.2019 – 21.9.2019)

Výsledky:

Líbí: 18

Nelíbí: 1

Je mi to jedno: 3

Celkem hlasujících: 22


Byla ukončena anketa „Posvícení Jíloviště 2019“

Otázka „Zúčastníte se letošního Posvícení Jíloviště, konaného 21.9.2019 na hřišti?“

(anketa proběhla v období od 25.6.2019 – 31.7.2019)

Výsledky:

Ano: 16

Ne: 6

Celkem hlasujících: 22


Byla ukončena anketa „Grafický styl Zvonice“

Otázka „Jak se vám líbí nový grafický styl Zvonice, který byl změněn do současné podoby během posledních několika let?“

(anketa proběhla v období od 2.4.2019 – 31.5.2019)

Výsledky:

Výborné (1): 6

Chvalitebné (2): 2

Dobré (3): 6

Dostatečné (4): 4

Nedostatečné (5): 2

Celkem hlasujících: 20


Byla ukončena anketa „Spolupráce obce Jíloviště s Městskou policií Řevnice“

Otázka „Jak hodnotíte spolupráci obce Jíloviště s Městskou policií Řevnice, která probíhá již 2 roky?“

(anketa proběhla v období od 11.2.2019 – 31.3.2019)

Výsledky:

Pozitivně: 12

Spíše pozitivně: 6

Negativně: 5

Nezajímá mě to: 0

Celkem hlasujících: 23


Byla ukončena anketa „Práce zastupitelstva obce v letech 2014 – 2018?“

Otázka „Jak hodnotíte práci zastupitelstva obce v letech 2014-2018?“

(anketa proběhla v období od 13.12.2018 – 31.1.2019)

Výsledky:

Pozitivně: 16

Spíše pozitivně: 5

Spíše negativně: 5

Negativně: 2

Nezajímá mě to: 1

Celkem hlasujících: 29


Byla ukončena anketa „Umístění semaforu na přechodu před cukrárnou Stáňa?“

Otázka „Souhlasíte s umístěním zpomalovacího semaforu na přechodu před cukrárnou Stáňa pro zklidnění dopravy na Pražské ulici?“

(anketa proběhla v období od 15.10.2018 – 30.11.2018)

Výsledky:

Ano: 56

Ne: 39

Je mi to jedno: 2

Celkem hlasujících: 97


Byla ukončena anketa „Varianta veřejného sportoviště“

Otázka „Která varianta veřejného sportoviště se vám líbí?“

(anketa proběhla v období od 3.9.2018 – 30.9.2018)

Výsledky:

S dětským hřištěm (Varianta A): 136

S pump trackovou dráhou (varianta B): 152

Mám jiný návrh, který sdělím OÚ: 1

Celkem hlasujících: 289


Byla ukončena anketa „Ulice Na Plazích po rekonstrukci?“

Otázka „Líbí se vám ulice Na Plazích po rekonstrukci?“

(anketa proběhla v období od )

Výsledky:

Ano: 42

Ne: 19

Lepší to bylo před tím: 2

Celkem hlasujících: 63


Byla ukončena anketa „Práce zastupitelstva pro občany a obec za 3 roky“

Otázka „Jste spokojeni s prací zastupitelstva pro občany a obec za 3 roky?“

(anketa proběhla v období od )

Výsledky:

Ano:41

Ne: 12

Nevím: 1

Celkem hlasujících: 54


Byla ukončena anketa „Měřič rychlosti na ulici Všenorská“

Otázka „Souhlasíte s umístěním měřiče rychlosti na ulici Všenorská ve směru od Všenor v prostoru u rybníka před křižovatkou ulic Na Hájensku a Všenorská?“

(anketa proběhla v období od 3. 10. 2017 do 30. 11. 2017)

Výsledky:

Ano: 111

Ne: 52

Je mi to jedno: 12

Celkem hlasujících: 175


Byla ukončena anketa „Dopravní omezení v obci Jíloviště dne 9. 9. 2017?“

Otázka „Souhlasíte s dopravním omezením v obci Jíloviště dne 9. 9. 2017 v odpoledních hodinách v souvislosti s 50. ročníkem závodu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště?“

(anketa proběhla v období 9. 8. 2017 – 9. 9. 2017)

Výsledky:

Ano: 43

Ne: 7

Je mi to jedno: 5

Celkem hlasujících: 55


Byla ukončena anketa „Zrušení autobusových zastávek na rychlostní komunikaci I4“

Otázka „Souhlasíte se zrušením autobusových zastávek na rychlostní komunikaci I4 a jejich nahrazením na nově plánované souběžné komunikaci od Motorestu na Baně a v obci Jíloviště?“

(anketa proběhla v období 1. 6. 2017 – 31. 7. 2017)

Výsledky:

Ano: 3

Ne: 101

Je mi to jedno: 5

Celkem hlasujících: 109


Byla ukončena anketa „Vyvěšení tibetské vlajky“

Otázka „Souhlasíte, aby obec Jíloviště u příležitosti 58. výročí povstání Tibeťanů vyvěsila dne 10. března na budově úřadu Tibetskou vlajku?“

(anketa proběhla v období 9. 2. 2017 – 10. 3. 2017)

Ano: 64

Ne: 39

Je mi to jedno: 12

Celkem hlasujících: 115


Byla ukončena anketa „Hodnocení práce zastupitelstva po dvou letech“

Otázka „Jak hodnotíte práci zastupitelstva po dvou letech?“

(anketa proběhla v období 5. 11. 2016 – 31. 12. 2016)

Pozitivně: 155

Negativně: 75

Nevím: 31

Celkem hlasujících: 261


Byla ukončena anketa „Otevření závory pro pěší“

Otázka „Přejete si otevření závory pro pěší, cyklisty, kočárky apod. (místo závory by byl umístěn středový sloupek)  u cesty vedoucí od Srba servisu pod dálnicí do ulice Na Zvonici?“

(anketa proběhla v období 3. 10. 2016 – 5. 11. 2016)

Výsledky:

Ano: 96

Ne: 16

Je mi to jedno: 17

Celkem hlasujících: 129


Byla ukončena anketa „Nová mateřská škola v Jílovišti?“

Otázka „Líbí se vám nová mateřská škola v Jílovišti?“

(anketa proběhla v období 1. 9. 2016 – 30. 9. 2016)

Výsledky:

Ano: 25

Ne: 14

Nevím: 6

Celkem hlasujících: 45


Byla ukončena anketa „Lipová ulice po rekonstrukci?

Otázka „Líbí se vám ulice Lipová po rekonstrukci?“

(anketa proběhla v období 21. 7. 2016 – 21. 9. 2016)

Výsledky:

Ano: 71

Ne: 18

Lepší to bylo před tím: 26

Celkem hlasujících: 115


Byla ukončena anketa „Provozní dobo obecní pošty od 1. 1. 2017?“

Otázka “ Jakou by jste si přáli provozní dobu obecní pošty od 1.1.2017?“

(anketa proběhla v období 1. 6. 2016 – 30. 6. 2016)

Varianta 1: 57 hlasů

Varianta 2: 89 hlasů

Varianta 3: 25 hlasů

Vítězná varianta je varianta č. 2

pondělí: 08:00 – 11:00, 16:00 – 18:00

úterý: 07:00 – 10:00, 15:00 – 17:00

středa: 08:00 – 11:00

čtvrtek: 07:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

pátek: 08:00 – 11:00

celkem 21 hodin

Celkem hlasujících: 171


Byla ukončena anketa „Kvalita Pražské vody proti předchozí“

Otázka „Jak hodnotíte kvalitu pražské vody proti předchozí?“

(anketa proběhla v období 26. 4. 2016 – 31. 5. 2016)

Lepší: 31

Horší: 21

Stejná: 8

Neumím posoudit: 9

Celkem hlasujících: 69


Byla ukončena anketa „Anketa ke sjezdu na Všenory“

Otázka „Souhlasíte se zřízením sjezdu na Všenory a se současným zrušením stávajícího sjezdu na Jíloviště od Prahy?“

(anketa proběhla v období 21. 12. 2015 – 29. 2. 2016)

Ano: 269

Ne: 330

Celkem hlasujících: 599


Byla ukončena anketa „Práce zastupitelstva obce Jíloviště po ročním působení“

Otázka „Jak hodnotíte práci zastupitelstva obce Jíloviště po ročním působení?“

(anketa proběhla v období 12. 11. 2015 – 20. 12. 2015)

Kladně: 108

Spíše kladně: 19

Spíše záporně: 20

Záporně: 35

Celkem hlasujících: 182