Ankety

Byla ukončena anketa „Líbí se vám ulice Na Plazích po rekonstrukci?“

Byla ukončena anketa "Líbí se vám ulice Na Plazích po rekonstrukci?" s těmito výsledky:

  Ano: 42

  Ne: 19

  Lepší to bylo před tím: 2

Byla ukončena anketa „Jste spokojeni s prací zastupitelstva pro občany a obec za 3 roky“

Byla ukončena anketa "Jste spokojeni s prací zastupitelstva pro občany a obec za 3 roky?" s těmito výsledky:

   Ano:41

   Ne: 12

   Nevím: 1

Měřič rychlosti na ulici Všenorská

Otázka "Souhlasíte s umístěním měřiče rychlosti na ulici Všenorská ve směru od Všenor v prostoru u rybníka před křižovatkou ulic Na Hájensku a Všenorská?"

(Anketa proběhla v období od 3. 10. 2017 do 30. 11. 2017)

Výsledky:

Ano: 111

Ne: 52

Je mi to jedno: 12

Souhlasíte s dopravním omezením v obci Jíloviště dne 9. 9. 2017?

Souhlasíte s dopravním omezením v obci Jíloviště dne 9. 9. 2017 v odpoledních hodinách v souvislosti s 50. ročníkem závodu historických vozidel Zbraslav – Jíloviště?

(anketa proběhla v období 9. 8. 2017 – 9. 9. 2017)

Ano: 43

Ne: 7

Je mi to jedno: 5

Zrušení autobusových zastávek na rychlostní komunikaci I4

Otázka "Souhlasíte se zrušením autobusových zastávek na rychlostní komunikaci I4 a jejich nahrazením na nově plánované souběžné komunikaci od Motorestu na Baně a v obci Jíloviště?"
 
(anketa proběhla v období 1. 6. 2017 – 31. 7. 2017)
 
Výsledky:
Ano: 3
Ne: 101
Je mi to jedno: 5

Vyvěšení tibetské vlajky

Souhlasíte, aby obec Jíloviště u příležitosti 58. výročí povstání Tibeťanů vyvěsila dne 10. března na budově úřadu Tibetskou vlajku?

(anketa proběhla v období 9. 2. 2017 – 10. 3. 2017)

Ano: 64
Ne: 39
Je mi to jedno: 12

Hodnocení práce zastupitelstva po dvou letech

Jak hodnotíte práci zastupitelstva po dvou letech?

(anketa proběhla v období 5. 11. 2016 – 31. 12. 2016)

Pozitivně: 155
Negativně: 75
Nevím: 31

Otevření závory pro pěší

Otázka "Přejete si otevření závory pro pěší, cyklisty, kočárky apod. (místo závory by byl umístěn středový sloupek)  u cesty vedoucí od Srba servisu pod dálnicí do ulice Na Zvonici?"

(anketa proběhla v období 3. 10. 2016 – 5. 11. 2016)

Výsledky:

Ano: 96
Ne: 16
Je mi to jedno: 17

Líbí se vám nová mateřská škola v Jílovišti?

Otázka "Líbí se vám nová mateřská škola v Jílovišti?"

(anketa proběhla v období 1. 9. 2016 – 30. 9. 2016)

Výsledky:

Ano: 25
Ne: 14
Nevím: 6

Líbí se vám ulice Lipová po rekonstrukci?

Otázka "Líbí se vám ulice Lipová po rekonstrukci?"

(anketa proběhla v období 21. 7. 2016 – 21. 9. 2016)

Výsledky:

Ano: 71
Ne: 18
Lepší to bylo před tím: 26

Jakou by jste si přáli provozní dobu obecní pošty od 1. 1. 2017?

(anketa proběhla v období 1. 6. 2016 – 30. 6. 2016)
 
Odkaz na varianty je k nahléhnutí na
 
Varianta 1: 57 hlasů
Varianta 2: 89 hlasů
Varianta 3: 25 hlasů
 
Vítězná varianta je varianta 2
pondělí: 08:00 – 11:00, 16:00 – 18:00

úterý: 07:00 – 10:00, 15:00 – 17:00

středa: 08:00 – 11:00

čtvrtek: 07:00 – 10:00, 16:00 – 18:00

pátek: 08:00 – 11:00

celkem 21 hodin

Kvalita Pražské vody proti předchozí

Jak hodnotíte kvalitu pražské vody proti předchozí?

(anketa proběhla v období 26. 4. 2016 – 31. 5. 2016)

 

Lepší: 31

Horší: 21

Stejná: 8

Neumím posoudit: 9

Anketa ke sjezdu na Všenory

Souhlasíte se zřízením sjezdu na Všenory a se současným zrušením stávajícího sjezdu na Jíloviště od Prahy? 

(anketa proběhla v období 21. 12. 2015 – 29. 2. 2016)

Ano: 269

Ne: 330

Práce zastupitelstva obce Jíloviště po ročním působení

Jak hodnotíte práci zastupitelstva obce Jíloviště po ročním působení?

(anketa proběhla v období 12. 11. 2015 – 20. 12. 2015)

Kladně: 108

Spíše kladně: 19:

Spíše záporně: 20

Záporně: 35