Poplatky podnikatele – odpady

Upozornění pro podnikatele k nakládání s odpady a NABÍDKA o využití systému zavedeného obcí Jíloviště pro nakládání s komunálním odpadem.

 

Pro podnikatele působící na území obce platí u odpadového hospodářství trochu jiná pravidla než pro obyvatele. Jako původci odpadu ze své živnosti jsou povinni likvidovat jej v souladu se zákonem o odpadech. Nestačí platit poplatek jako poplatník v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Jíloviště č. 2/2019 ze dne 1.1.2020 o poplatku za komunální odpad.