Formuláře

 

___________________________________________________________________________________________

 

Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Jíloviště na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2020

  Žádost o příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad

 

Mateřská škola Jíloviště – žádost o přijetí

  Mateřská škola Jíloviště – žádost o přijetí

 

Smlouva o nájmu hrobového místa pro vyplňování

  Smlouva o nájmu hrobového místa pro vyplňování

 

Žádost o poskytnutí příspěvku na nezaopatřené dítě Obecnímu úřadu Jíloviště

  Příspěvek děti Jílovště

 

Registrační formulář

Prosíme vyplňte a odevzdejte na obecní úřad.

  Registrační formulář

 

Odhlášení a přihlášení psa

 

Po dovršení stáří psa 3 měsíců je poplatník povinen podat ,, Přiznání k místnímu poplatku ze psů „.

Pokud poplatník psa již nevlastní ( úhyn psa, darování, přestěhování ), musí tuto skutečnost do 15 dnů oznámit na formuláři ,, Oznamovací povinnost k odhlášení od místního poplatku ze psů „.

  Přihlášení psa

  Odhlášení psa

 

Kácení dřevin

  Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les

  Oznámení o kácení dřevin mimo les

 

Užívání veřejného prostranství

  Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 1. 1. 2020

 

Kolaudace

  Kolaudace stavby-domovní plyn

 

Stavební úřad

Formuláře pro stavební úřad v Mníšku pod Brdy najdete zde.