Formuláře

 


Svoz odpadu –  door to door

Přihláška do systému door to door

 Předávací protokol nádoby občané Jíloviště


Vítání nových občánků a žáků prvních tříd v Jílovišti – 2021

Vítání občánků Jíloviště 2021


Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Jíloviště na úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2020

 Žádost o příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad


Mateřská škola Jíloviště – žádost o přijetí

 Mateřská škola Jíloviště – žádost o přijetí


Smlouva o nájmu hrobového místa pro vyplňování

 Smlouva o nájmu hrobového místa pro vyplňování


Žádost o poskytnutí příspěvku na nezaopatřené dítě Obecnímu úřadu Jíloviště

 Příspěvek děti Jíloviště


Registrační formulář

Prosíme vyplňte a odevzdejte na obecní úřad.

 Registrační formulář


Odhlášení a přihlášení psa

Po dovršení stáří psa 3 měsíců je poplatník povinen podat ,, Přiznání k místnímu poplatku ze psů „.

Pokud poplatník psa již nevlastní ( úhyn psa, darování, přestěhování ), musí tuto skutečnost do 15 dnů oznámit na formuláři ,, Oznamovací povinnost k odhlášení od místního poplatku ze psů „.

 Přihlášení psa

 Odhlášení psa


Kácení dřevin

 Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les

 Oznámení o kácení dřevin mimo les


Užívání veřejného prostranství

 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 1. 1. 2020


Kolaudace

 Kolaudace stavby-domovní plyn


Stavební úřad

Formuláře pro stavební úřad v Mníšku pod Brdy najdete zde.