Územní plán

Územní plán Jíloviště 18.9.2015

Mime-fileÚzemní plán Jíloviště_vydání_18092015 (Opraveno).pdf

 

1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – 1:5000 JZ

Mime-file1_zcu_jiloviste_JZ.pdf

 

1. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ – 1:5000 SV

Mime-file1_zcu_jiloviste_SV.pdf

 

2. HLAVNÍ VÝKRES – 1:5000 JZ

Mime-file2_hlvykres_jiloviste_urb+kraj_JZ.pdf

 

2. HLAVNÍ VÝKRES – 1:5000 SV

Mime-file2_hlvykres_jiloviste_urb+kraj_SV_.pdf

 

3. KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – 1:5000 JZ

Mime-file3_hlvykres_jiloviste_TI+DI_JZ.pdf

 

3. KONCEPCE DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – 1:5000 SV

Mime-file3_hlvykres_jiloviste_TI+DI_SV_.pdf

 

4. VÝKRES VEŘEJNĚPROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – 1:5000 JZ

Mime-file4_vps_jiloviste_JZ2.pdf

 

4. VÝKRES VEŘEJNĚPROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ – 1:5000 SV

Mime-file4_vps_jiloviste_SV.pdf

 

5. KOORDINAČNÍ VÝKRES – 1:5000 JZ

Mime-file5_koord_jiloviste_JZ.pdf

 

5. KOORDINAČNÍ VÝKRES – 1:5000 JZ

Mime-file5_koord_jiloviste_SV.pdf

 

6. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – 1:50000

Mime-file6_sirsivzt_jiloviste.pdf

 

7. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU – 1:5000 JZ

Mime-file7_zpf_jiloviste_JZ.pdf

 

7. VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU – 1:5000 SV

Mime-file7_zpf_jiloviste_SV.pdf

Související