Zásady pro poskytování známek na nádoby na směsný komunální odpad na základě úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu v obci Jíloviště

Zásady pro poskytování známek na nádoby na směsný komunální odpad na základě úhrady poplatku za svoz komunálního odpadu v obci Jíloviště

6.02.2023

Zásady pro poskytování známek na nádoby na směsný komunální odpad

Směrnice č. 1/2021 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Vnitřní předpis – směrnice