Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.4/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.4/2022

22.02.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 4/2023 dne 1.2. 2023

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.3.2023 a zasedání zastupitelstva 29.3.2023
 4. Seznámení  – s RO 6/2022
                        – se smlouvou na vedení účetnictví obce
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.4/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.3/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.3/2022

18.01.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 3/2022 dne 21.12. 2022

PROGRAM:

 1. Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 4. pracovní schůzka: 30.1.2023 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 1.2.2023 od 18 h.
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.3/2022

Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2022

Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2022

12.12.2022

Dne 21. prosince 2022 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení te1mínu příští pracovní schůzky 30.1.2023 a zasedání zastupitelstva 1.2.2023
 6. Seznámení
 7. Informace
 8. Diskuse a dotazy občanů

Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.2/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.2/2022

8.11.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 2/2022 dne 26.10.2022

PROGRAM:

 1. Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 3: pracovní schůzka: 19.12.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 21.12.2022 od 18 h.
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.2/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.1/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.1/2022

4.11.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 1/2022 dne 18.10. 2022

PROGRAM:

 1. Zahájení, složení a podepsání slibu členů ZO
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 2: pracovní schůzka: 25.10.2022 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 26.10.2022 od 18 h.
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

Zápis č.1/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.37/2022

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.37/2022

18.10.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 37/2022 dne 20.9.2022

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva se uskuteční až po komunálních volbách
 4. Seznámení: Seznámení s výběrem dodavatele na dokončovací práce na veřejném sportovišti
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.37