Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.27/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.27/2021

20.01.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 27/2021 dne 24.11.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 18: pracovní schůzka: 13.12.2021 od 17 h, zasedání zastupitelstva: 15.12.2021 od 18 h.
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.27

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.28/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.28/2021

20.01.2022

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 28/2021 dne 15.12. 2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva číslo 29: pracovní schůzka: 7.2.2022 od 28 h, zasedání zastupitelstva: 9.2.2022 od 18 h.
 4. Seznámení s dodatkem ke smlouvě o dílo na údržbu obce
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.28

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.24/2021

30.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 24/2021 dne 17.8.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 22.9.21 a zasedání zastupitelstva 29.9.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.24

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.23/2021

23.09.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č . 23/2021 dne 26.7.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 16.8.2021 a zasedání zastupitelstva 17.8.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.23

Program 24. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 24. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

4.08.2021

Dne 17. 8. 2021 v 18.00 – restaurace Tři bratři

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.9.21 a zasedání zastupitelstva 29.9.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program 24. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.22/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.22/2021

4.08.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 22/2021 dne 12.7.2021

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé: Stanovení termínu příštího zasedání zastupitelstva 26.7.2021
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.22