Kam s odpady

Tříděný odpad v Jílovišti

V Jilovišti třídíme odpad

papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, rostlinné oleje, bioodpoady

 

Mapka rozmístění kontejnerů v obci:

 Mapka ke stažení v PDF