gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-125892687-1');

Kam s odpady

Tříděný odpad v Jílovišti

V Jilovišti třídíme odpad

papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, rostlinné oleje

 

Mapka rozmístění kontejnerů v obci: