Kam s odpady

Tříděný odpad v Jílovišti

26.-28.4. proběhne svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery budou přistaveny na obvyklých místech. Sběr nebezpečného odpadu – 27.4. 8:30 – 10 :30 u Hasičské zbrojnice.

V Jílovišti třídíme odpad –  BIOODPADY – ceník 2023

papír, plasty, sklo, nápojové kartony, elektroodpad, rostlinné oleje, BIOodpady

 

Dny svozu tříděného odpadu:

 Druh odpadu

  frekvence svozu
Směsný komunální odpad  1x za 14 dní – lichá středa
Plast, papír 1x týdně – každý pátek
Sklo 1x za 14 dní – sudá středa
Kov 1x za 2 měsíce – sudá středa

 

Mapka rozmístění kontejnerů v obci:

 Mapka ke stažení v PDF