30.08.2019 - Autor

OBEC V ČERVENCI A SRPNU: DOKONČUJEME OPRAVU KAPLIČKY OBEC SE ZÚČASTNILA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO...

Zjistit více
Nová anketa obce Jíloviště

6.08.2019 - Autor

        Jak se vám líbí opravená fasáda OÚ? Líbí Nelíbí Je mi to jedno Zobrazit výsledky  Nahrávání ... Hlasování končí 21.9.2019, prosíme občany, aby se...

Zjistit více
Organizace parkování před Pekárnou Stáňa

4.09.2018 - Autor

Nahlášení dopravního přestupku (špatné parkovaní) před pekárnou v Jílovišti můžete přímo na stránkách Obce Jíloviště vyplněním formuláře s přiloženou fotografií a popisem situace....

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Seznam plánovaných odstávek

Seznam plánovaných odstávek

18.09.2019

Seznam plánovaných odstávek:

02.10.2019 (07:30 – 10:00) – plánovaná odstávka č. 110060672234

Jíloviště – Jíloviště

Jíloviště

parc.č. 186, 373/1

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Děkuji

obec Jíloviště

Zahájení tanečních

Zahájení tanečních

18.09.2019

Taneční se  budou konat v restauraci Spark každý čtvrtek od 19,30, a to již od příštího týdne ve čtvrtek 26.9.2019. Vedení tanečních přislíbil pan J. Havelka.

Připomínáme taktéž  cvičení pro ženy, které po prázdninách opět pokračuje ve stejném termínu každé úterý od 18,30 také ve Sparku.

 

Děkuji

Lenka Černá

Odpoledne s Hasiči

Odpoledne s Hasiči

16.09.2019

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

16.09.2019

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNI UPRAVENÉHO NÁVRHU
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY
SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČERNOŠICE

 

 dokument

Výběrové řízení – tajemník/tajemnice MěÚ Černošice

Výběrové řízení – tajemník/tajemnice MěÚ Černošice

12.09.2019

Dobrý den,

 

obracíme se na Vás s žádostí o sdílení informace, že MěÚ Černošice hledá (opět po roce) nového tajemníka/tajemnici. Jak možná víte, koncem prázdnin jsme se bohužel museli rozloučit s naší úspěšnou tajemnicí, paní Terezií Jenisovou, která se z rodinných důvodů vrátila do jižních Čech.

 

 

Předem děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

 
 

Marie Konrádová
asistentka tajemníka MěÚ

Černošice

 

Městský úřad Černošice – Odbor vedení města
úsek asistentek
Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 221 982 313
Mobilní tel.: +420 606 086 686
marie.konradova@mestocernosice.cz
www.mestocernosice.cz

OTEVŘENÍ OBCHODU POTRAVIN V JÍLOVIŠTI – SPARK

OTEVŘENÍ OBCHODU POTRAVIN V JÍLOVIŠTI – SPARK

10.09.2019

OTEVŘENÍ OBCHODU POTRAVIN V JÍLOVIŠTI – SPARK

oficiální otevření obchodu dne 18.9.2019

otevírací doba: 

po-so:   od 6.30-19.00 hod.,
neděle: od 7.00-19.00 hod.

Obecní úřad

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 3/2019

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 3/2019

9.09.2019

úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemkům p.č. 433/1

 

 dokument

Opatření obecné povahy č. 152/2019

Opatření obecné povahy č. 152/2019

3.09.2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 Dokument

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

3.09.2019

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen .lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle§ 51 a lesního zákona následující:

 

 dokument

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

2.09.2019

o zahájení řízení o vydání změn

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 

 dokument

Podrobný program závodu Zbraslav – Jíloviště

Podrobný program závodu Zbraslav – Jíloviště

31.08.2019

Plakát závodu

 

Program 52.ročníku Zbraslav – Jíloviště

OBEC V ČERVENCI A SRPNU

OBEC V ČERVENCI A SRPNU:

  • DOKONČUJEME OPRAVU KAPLIČKY
  • OBEC SE ZÚČASTNILA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
  • DOKONČILI JSME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
  • PRO ZAJIŠTĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE JSME ZAKOUPILI TRAKTOR A PŘÍVĚS
  • OBEC ZÍSKALA ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACI STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2019
  • BYLO ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ NA VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO REALIZACI 2. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE PRO OBLAST FR. SMOLÍKA

Souhrn