Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

4.06.2020 - Autor

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ,, Oprava hasičského vozidla CAS 32 – Tatra 148 – dle seznamu viz. příloha“   výzva Oprava hasičského vozidla CAS 32...

Zjistit více
Anketa – Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ?

2.06.2020 - Autor

          Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ? Ano Ne Zobrazit výsledky  Nahrávání ... Hlasování končí 31.7.2020, prosíme občany,...

Zjistit více
Opatření vlády 25.5.2020

26.05.2020 - Autor

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů...

Zjistit více
Radniční listy roku 2020

15.04.2020 - Autor

Dovolujeme si Vám oznámit výsledek krajského kola soutěže Radniční listy roku 2020. Do soutěže Radniční listy roku je přihlášeno 171 účastníků, které jsme rozdělili do kategorií...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

4.06.2020

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
,, Oprava hasičského vozidla CAS 32 – Tatra 148 – dle seznamu viz. příloha“

 

výzva Oprava hasičského vozidla CAS 32 – Tatra 148

 

příloha Oprava hasičského vozidla CAS 32 – Tatra 148

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.12/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.12/2020

2.06.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 12/2020 dne 22.4.2020

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení:
 3. Různé
 4. Seznámení: s RO 4/2020
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.12

Anketa – Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ?

Anketa – Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ?

2.06.2020

 

 

 

 

 

Zúčastníte se letošních akcí obce Jíloviště v září 2020 ?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Hlasování končí 31.7.2020, prosíme občany, aby se zúčastnili a hlasovali.

Obec v Květnu 2020

Obec v Květnu 2020

31.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 • PRAVIDELNĚ ZASEDÁ KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE
 • REALIZOVALI JSME OPLOCENÍ BUDOUCÍHO SPORTOVIŠTĚ
 • PROBÍHÁ STAVBA 2.-3. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • DOKONČILI JSME OPRAVY POSLEDNÍCH DVOU AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK JÍLOVIŠTĚ – TRNOVÁ
 • PROBĚHL DISTANČNÍ ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
 • VE DNECH 26. – 27.5. JSME VYVĚSILI ČERNOU VLAKU NA PROTEST PROTI SNIŽOVÁNÍ PŘÍJMU OBCÍ V LETOŠNÍM ROCE
 • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
  • 5.-.6.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
  • 12.9.     – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
  • 26.9.     – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ

 

příloha

5. ročník Novoveského běhu

5. ročník Novoveského běhu

29.05.2020

Opatření vlády 25.5.2020

Opatření vlády 25.5.2020

26.05.2020

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:

I.
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

opatření 25.5.2020

SMO – úterý 26. května Černý den pro obce a kraje

SMO – úterý 26. května Černý den pro obce a kraje

25.05.2020

Obec Jíloviště se připojuje k výzvě Svazu měst a obcí České republiky, která vyvěšením černé vlajky na úterý 26.5. protestuje proti schválení zákona, kdy ekonomické důsledky vyhlášení nouzového stavu a koronaviru mají hradit i obce.

Podporujeme tak návrh Senátu, který toto odmítá.

 

Černý den pro obce a kraje

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2748/00

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2748/00

25.05.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III
Z 2748/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy)
V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných
změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ,,Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/18 ze dne 31. 3. 2011, kterým bylo schváleno zadání této změny.
Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrhu změny dne 24. 2. 2016.

 

oznámení Z 2748/00

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

25.05.2020

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na dny

23. června 2020 (úterý) v 10.00 hodin

 

pozvánka houby 2020

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

22.05.2020

Dne 3. 6. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení

program 13

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

20.05.2020

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 20. 5. 2020 projednal a přijal následující opatření:

 

 

KŠ 20.5.2020

Opatření obecné povahy č. 69/2020

Opatření obecné povahy č. 69/2020

20.05.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal
HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha
po projednání s Policií české republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 7.5.2020 č.j. KRPS-106283-1/ČJ-2020-011606-KI , KSÚS Středočeského kraje, p.o. dne 18.5.2020

 

opatření č.69