Obec v Ŕíjnu 2020

31.10.2020 - Autor

              PROBÍHÁ REKONSTRUKCE ULICE ZAHRADNÍ S DOTACÍ OD MMR PROBÍHÁ VÝSTAVBA PUMPTRACKU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR VYHLÁSILI...

Zjistit více
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ?

3.10.2020 - Autor

            Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ? 1 2 3 4 5 Zobrazit výsledky  Nahrávání ... Hlasujte jako...

Zjistit více
[PKR-KUSK] Prodloužení nouzového stavu, nová krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

22.11.2020 - Autor

 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2  Prodloužení stávajících krizových opatření  Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od...

Zjistit více
Zvonice 5/2020

12.10.2020 - Autor

Slovo starosty Vítání občánků Mateřská škola Jíloviště TJ Jíloviště Okrašlovací spolek Vítání TATRY     Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

[PKR-KUSK] Prodloužení nouzového stavu, nová krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

[PKR-KUSK] Prodloužení nouzového stavu, nová krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví

22.11.2020

 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

 Prodloužení stávajících krizových opatření

 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 23. listopadu 2020

 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 25. listopadu 2020

 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu 2020

 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 23. listopadu

 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb od 23. listopadu

 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů od 23. listopadu

 Mimoradne-opatreni-narizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-11-2020

 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020

 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-zamestnanci-s-ucinnosti-od-21-11-2020

 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-21-11-2020

 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-s-ucinnosti-od-21.-11.-2020

 Sdělení-Ministerstva-zdravotnictví-kterým-se-vydává-seznam-zemí-nebo-jejich-částí-s-nízkým-rizikem-nákazy-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-23.-11.-2020

 

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 194/2020

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 194/2020

22.11.2020

471. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
472. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
473. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
474. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
475. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
476. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
477. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
478. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

 Sbírka 194

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

20.11.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 16/2020 dne 14.10.2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Seznámení s RO 11/2020
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.16

SOMR – návrh rozpočtu pro rok 2021

SOMR – návrh rozpočtu pro rok 2021

20.11.2020

Svazek obcí Mníšecký region

 

Návrh rozpočtu pro rok 2021

 

 

SOMR – Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

SOMR – Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

20.11.2020

Svazek obcí Mníšecký region

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 (návrh)

 

Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

18.11.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
p r o dl u ž uje
do 30.listopadu 2022 platnost stavebního povolení č.j. MUCE 3822/2019/OSU spis.zn. 67187 /2018 ze dne 10.1.2019 na stavbu
rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 196/12, 19

 

 vyjádření

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů 190/2020

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů 190/2020

17.11.2020

462
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. listopadu 2020 č. 1185
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 17. listopadu 2020 od 00:00 hod.

 sbírka 462

1. adventní neděle 29.11.2020

1. adventní neděle 29.11.2020

16.11.2020

Omezení sociálních kontaktů

Omezení sociálních kontaktů

14.11.2020

V pondělí 16.11.2020 bude uzavřen Obecní úřad a Mateřská škola

V pondělí 16.11.2020 bude uzavřen Obecní úřad a Mateřská škola

13.11.2020

V pondělí 16.11.2020 bude uzavřen Obecní úřad a Mateřská škola.

Obecní úřad

Hlášení rozhlasu 11.11.2020

Hlášení rozhlasu 11.11.2020

11.11.2020

Hlášení rozhlasu 11.11.2020
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v této složité době pozdravil jménem svým, Obecního úřadu a všech zastupitelů obce a popřál vám hlavně pevné zdraví, pevné nervy a pozitivní mysl. Pravidelně vás informujeme o opatřeních vlády a Kraje, které můžete sledovat ne webových stránkách obce Jíloviště. I v naší obci máme výskyt pozitivně testovaných občanů na Covid 19, kteří jsou momentálně v karanténě. Vyzývám proto všechny občany k dodržování vyhlášených vládních opatření, omezte prosím styk s ostatními občany a příbuznými na nutnou míru a zůstaňte doma, zejména pokud se necítíte zdravotně v pořádku.

…. hlášení

Rozpočtové opatření č. 13/2020

Rozpočtové opatření č. 13/2020

11.11.2020

  Rozpočtové opatření č. 13/2020 vloženo 11.11.2020