Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

21.10.2020 - Autor

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem ,,Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – IV. etapa“...

Zjistit více
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ?

3.10.2020 - Autor

            Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ? 1 2 3 4 5 Zobrazit výsledky  Nahrávání ... Hlasujte jako...

Zjistit více
PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

22.10.2020 - Autor

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020: Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob   Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu...

Zjistit více
Zvonice 5/2020

12.10.2020 - Autor

Slovo starosty Vítání občánků Mateřská škola Jíloviště TJ Jíloviště Okrašlovací spolek Vítání TATRY     Zvonice...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště

23.10.2020

Znovuotevření mateřské školy Jíloviště.

Od pondělí 26.10.2020 pokračuje řádný provoz MŠ Jíloviště.

Obecní úřad

PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

22.10.2020

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020:

Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

 

Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 

Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

Oznámení o odstávce vody 2.11.2020

Oznámení o odstávce vody 2.11.2020

21.10.2020

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

21.10.2020

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
,,Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – IV. etapa“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových vodovodních řadů a kanalizace v obci Jíloviště.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. viz seznam v PD.

 

Výzva

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK

20.10.2020

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 

Poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, sociálních služeb

 

Záznam o pozitivním nálezu ISIN

 

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištěni léků během karantény

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištěni léků během karantény

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 169/2020

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 169/2020

20.10.2020

421
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. října 2020 č. 1074
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod.

sbírka 169

Uzavření MŠ Jíloviště

Uzavření MŠ Jíloviště

19.10.2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude z preventivních důvodu možného šíření Covidu -19 uzavřena MŠ Jíloviště od 20.10. 2020 do 23.10.2020.

O znovuotevření MŠ budou rodiče informováni do pátku 23.10.20 prostřednictvím MŠ a Obecního úřadu.

 

 

Děkujeme za pochopení

Obec Jíloviště

Omezení úředních hodin na Obecním úřadě v Jílovišti

Omezení úředních hodin na Obecním úřadě v Jílovišti

16.10.2020

Omezení úředních hodin na Obecním úřadě v Jílovišti

Na základě nařízení vlády jsou upraveny úřední hodiny na Obecním úřadě od 19.10.2020, a to:

Pondělí od 8 do 13 hodin
Středa od 8 do 13 hodin

Obecní úřad Jíloviště

omezení provozu

Harmonogram rekonstrukce ulice Zahradní

Harmonogram rekonstrukce ulice Zahradní

15.10.2020

Harmonogram rekonstrukce ulice Zahradní

Harmonogram rekonstrukce ulice Zahradní

Nařízení KHS č.8/2020

Nařízení KHS č.8/2020

14.10.2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b)
a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení
s § 85 odst. 1 a 3 zákona:

  1. s účinností ode dne vyhlášení ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 5/2020 vyhlášené dne 18. září 2020 pod č.j. KHSSC 48076/2020, kterým bylo s účinností ode dne 21. 9. 2020 na dobu do odvolání pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob;
  2. s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 7/2020 vyhlášené dne 1. října 2020 pod č.j. KHSSC 49876/2020, kterým bylo s účinností ode dne 5. 10. 2020 na dobu do 18. října 2020 pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na
    výuce při studiu na vysoké škole, středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, základních uměleckých školách a jazykových školách a dalších tam
    stanovených omezeních.

KHS č.8

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.10.2020

o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/10 ze dne 25. 4. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrhu změny dne 10. 3. 2020.

 

vyhláška Z 3175/12 vlny 12

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.10.2020

o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/10 ze dne 25. 4. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrhu změny dne 10. 3. 2020.

 

vyhláška Z 3131/12 vlny 12