Návrh urbanistické studie veřejného prostranství Jíloviště

12.10.2023 - Autor

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU URBANISTICKÉ STUDIE PROBĚHNE 11.12.2023 OD 17 HOD V RESTAURACI RESTOVNA  urbanistické studie veřejného prostranství...

Zjistit více
Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

25.09.2023 - Autor

            Hlasování končí 31. 10. 2023, prosíme občany, aby se zúčastnili ankety, hlasovali a aktivněji se zapojili do...

Zjistit více
Zvonice 1/2024

11.03.2024 - Autor

Slovo starosty Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva Informace z obce Betlém v kapličce u obecního úřadu Požehnání Kříže pro Kazi ODPADY od 1. 4. 2024 Otázky a odpovědi k zavádění systému „Door to door“ MŠ Jíloviště Přátelé od lípy a pípy Letní turistický tábor Lvíčat Jíloviště Mladí hasiči SDH Jíloviště Okrašlovací spolek obce Jíloviště Bohoslužby v Jílovišti a okolí TJ Jíloviště Zvonice 1/2024 Příloha zvonice 1/2024  ...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Dětský den Jíloviště 2024

Dětský den Jíloviště 2024

22.05.2024

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

19.05.2024

návrhu samostatně pořizované změny
Z 3575/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 

 Veřejná vyhláška Z 3575/00

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

19.05.2024

návrhu změny
Z 3897/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška Z 3897/00

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

19.05.2024

návrhů změn vlny 40
Z 3599/40, Z 3600/40, Z 3601/40, Z 3602/40, Z 3603/40, Z 3874/40, Z 3893/40 a Z 3895/40
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška – oznámení o konání návrhů změn vlny 40

Rozhodnutí o prodloužení platnosti úpravy silnic

Rozhodnutí o prodloužení platnosti úpravy silnic

16.05.2024

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

do 31. 05. 2026 platnost stavebního povolení č.j. 169511/2021 OSU spis. zn. výst.:
112270/2021/Se ze dne 11.10.2021 na stavbu
úpravy průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 155/20, 198/1, 429/4, 440, 442/2, 442/3 v katastrálním území Jíloviště.

 

 Rozhodnutí o prodloužení platnosti úpravy silnic

Pozvánka na 11. členskou schůzi DSO Svazková škola pod Skalkou

Pozvánka na 11. členskou schůzi DSO Svazková škola pod Skalkou

15.05.2024

 Pozvánka na 11. členskou schůzi

Otvírání studánky

Otvírání studánky

14.05.2024

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti

14.05.2024

Strojní i ruční čištění ulic v Jílovišti

Strojní i ruční čištění ulic v Jílovišti

14.05.2024

Vážení spoluobčané, v sobotu 18.5.24 od 7 do 16 hod., proběhne strojní i ruční čištění ulic v Jílovišti.
 
Prosíme neparkujte svá auta v ulicích;
 • Pražská
 • Všenorská
 • Příjezdní
 • Lesní
 • Na Močidlech 
 • Na Zvonici
 • Na Plážích
 • Zahradní
 • Lipová
 • Ke Hřišti
 • K Vodárně
 
Děkujeme
Vladimír Dlouhý
starosta Jíloviště
 
screenčištění

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 DSO TS Brdy a Hřebeny

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024 DSO TS Brdy a Hřebeny

11.05.2024

 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Návrh rozpočtového opatření/změna č. 1/2024 Svazková škola

Návrh rozpočtového opatření/změna č. 1/2024 Svazková škola

11.05.2024

 Návrh rozpočtového opatření č. 1/2024

Výběrové řízení Nové náměstí, Jíloviště

Výběrové řízení Nové náměstí, Jíloviště

7.05.2024

 Zadávací dokumentace

word Smlouva o dílo

 Příloha č. 1 – rozsah prací zhotovitele

word Příloha č. 2 – Obsah, rozsah a členění PD

 Příloha č. 3 – HMG prací Nové náměstí, Jíloviště

 Příloha č. 4 – Nové náměstí – Stavební program

 pr1 – Urbanistická studie Nové náměstí

word pr4 – Krycí list nabídky

word pr5 – Prohlášení o prokázání základní způsobilosti

word pr6 – Tabulka hodnocení

word pr7 –  ČP odpovědné zadávání

word pr8 – ČP k čl. 5k nařízení Rady (EU)