Obec v Únoru a Březnu 2024

29.03.2024 - Autor

              OBEC PŘIPRAVUJE SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU DOOR-TO-DOOR PROBĚHNE OPRAVA ULICE VŠENORSKÁ, VČETNĚ ODVODNĚNÍ VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU K...

Zjistit více
Návrh urbanistické studie veřejného prostranství Jíloviště

12.10.2023 - Autor

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU URBANISTICKÉ STUDIE PROBĚHNE 11.12.2023 OD 17 HOD V RESTAURACI RESTOVNA  urbanistické studie veřejného prostranství...

Zjistit více
Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

25.09.2023 - Autor

            Hlasování končí 31. 10. 2023, prosíme občany, aby se zúčastnili ankety, hlasovali a aktivněji se zapojili do...

Zjistit více
Zvonice 1/2024

11.03.2024 - Autor

Slovo starosty Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva Informace z obce Betlém v kapličce u obecního úřadu Požehnání Kříže pro Kazi ODPADY od 1. 4. 2024 Otázky a odpovědi k...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Oznámení

Oznámení

19.04.2024

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

 

 Úpravy průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14

17.04.2024

Dne 25.4. 2024 v 18.00 v restauraci Restovna v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.5.2024 a zasedání zastupitelstva 29.5.2024
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.14

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti – duben 2024

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti – duben 2024

15.04.2024

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

14.04.2024

návrhu změny vlny 34
Z 3563/34
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 

Veřejná vyhláška Z 3563/34

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

14.04.2024

návrhu změny
Z 3833/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška Z 3833/00

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

14.04.2024

návrhu změny
Z 3860/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška Z 3860/00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2024

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13/2024

12.04.2024

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 13/2024  dne 27.03.2024

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.5.2024 a zasedání zastupitelstva 29.5.2024
 4. Informace
 5. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.13/2024

Zvonice 2/2024

Zvonice 2/2024

12.04.2024

 • Slovo starosty
 • Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva
 • Informace z obce
 • Společenská kronika
 • MŠ Jíloviště
 • Okrašlovací spolek obce Jíloviště
 • Přátelé od lípy a pípy
 • Letní turistický tábor Lvíčat Jíloviště
 • Mladí hasiči SDH Jíloviště
 • TJ Jíloviště
 • Mladí hasiči SDH Jíloviště

Zvonice 2/2024

 

 

 

Pozvánka na Členskou schůzi DSO TS Brdy

 Pozvánka na Členskou schůzi DSO TS Brdy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

10.04.2024

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. 1/4

 

místní úprava provozu na silnici č. 1/4 spočívající v osazení svislého dopravního značení, zrušení a posunutí svislého dopravního značení
v rozsahu dle situace B3-2- Situace_D4-1(7 5 – 9_5) (4) N která je nedílnou součástí tohoto stanovení a dle podmínek stanovení.

 

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy

Situace

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

10.04.2024

Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, v souladu s § 115 vodního zákona, že na návrh, který podal Středočeský kraj, IČ: 70891095, Zborovská 81/11, Praha 5, prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, IČ: 00066001, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, zastoupený společností Pontex spol. s.r.o., IČ: 40763439, Bezová 1658, 147 00 Praha 4, bylo zahájeno vodoprávní řízení ve věci:

Přeložka vodovodu na pozemcích č. parc. 175/24, 479/1 a 479/2 v kat. ú. Jíloviště, stavební povolení dle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona.

 

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

ZŠ a MŠ Líšnice hledá kuchaře/ku

ZŠ a MŠ Líšnice hledá kuchaře/ku

8.04.2024

 kuchař/ka