Obec v Lednu 2021

31.01.2021 - Autor

              PROBĚHLO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ PRO VÝSTAVBU 4. ETAPY ZAVEDENÍ VODOVODU A KANALIZACE. V OBLASTI FR. SMOLÍKA HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK...

Zjistit více
Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ?

3.10.2020 - Autor

            Jak jste spokojeni s fungováním MŠ Jíloviště v pátém roce jejího fungování ? 5 (64%, Hlasů: 75 ) 1 (22%, Hlasů: 26 ) 4 (12%, Hlasů: 14 ) 2...

Zjistit více
Zvonice 6/2020

17.12.2020 - Autor

Prosinec naleje a leden zavěje. Studený prosinec – blízké jaro. Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.         Slovo starosty Varhany sv. Víta...

Zjistit více

Jíloviště - aktuálně

Oznámení O konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Oznámení O konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

24.02.2021

OZNÁMENÍ

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

  sčítání 2021

Informační leták hejtmanky – povinné nošení respirátorů nebo roušek

Informační leták hejtmanky – povinné nošení respirátorů nebo roušek

23.02.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 VOK Mníšek pod Brdy

Rozpočtové opatření č. 1/2021 VOK Mníšek pod Brdy

23.02.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Upřesnění – neplatnost informací uvedených v letáku hejtmanky, nová mimořádná opatření MZDR schválená dnes vládou

Upřesnění – neplatnost informací uvedených v letáku hejtmanky, nová mimořádná opatření MZDR schválená dnes vládou

23.02.2021

na základě výsledků dnešního jednání vlády a schválených mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, vláda oproti původnímu plánovanému termínu platnosti zpřísnění opatření povinného nošení respirátorů, nanoroušek či dvou chirurgických na místech, kde se shlukuje více lidí, odložila přijetí tohoto opatření až od čtvrtka. Z toho důvodu termín a informace k tomuto opatření, uvedené rozeslaném letáku hejtmanky, nejsou platné a leták proto není použitelný. 

V příloze zasílám dnes schválená Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o:

 

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky – kde budou povinné respirátory

[PKR-KUSK] Informační leták hejtmanky – kde budou povinné respirátory

22.02.2021

:Rozpočtové opatření č. 1/2021

:Rozpočtové opatření č. 1/2021

19.02.2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 15/2020

Rozpočtové opatření č. 15/2020

19.02.2021

Rozpočtové opatření č. 15/2020

Oznámení o přesunutí veřejného projednávání návrhu č.3 územního plánu Černošice

Oznámení o přesunutí veřejného projednávání návrhu č.3 územního plánu Černošice

19.02.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na přesunuté veřejné
projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

středu 31. 3. 2021 od 18.00 hodin
v Hale Věry Čáslavské, Pod školou 447, 252 28 Černošice.

 

 oznámení

Návrh závěrečného účtu SOMR 2020

Návrh závěrečného účtu SOMR 2020

18.02.2021

NÁVRH 

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2020

 

 Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2020

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

17.02.2021

OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zahájil dne 3.7.2020 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. §171 a násl. §173 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy, který podalo

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  které zastupuje AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – LOKALITY:
D4, exit 9 Jíloviště (P); D4, exit 14 Řitka (P); D7, exit 5 Středokluky; D7, exit 3 Kněževes

 

 Opatření

  nákres

Veřejná vyhláška města Kladno

Veřejná vyhláška města Kladno

17.02.2021

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/757/21-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě přihlášeného pobytu)

za zdaňovací období 01.01.2018 – 31.12.2018

 

 vyhláška Kladno

Sběrný dvůr Mníšek

Sběrný dvůr Mníšek

17.02.2021

Obec Jíloviště umožňuje svým občanům využívat sběrný dvůr Mníšek pod Brdy k ukládce.

Služba je zpoplatněna dle následujícího ceníku. Najdete zde rovněž otevírací dobu a umístění.

Více informací najdete na webu Mníšku pod Brdy.

Obecní úřad

 

 ceník sběrný dvůr Mníšek