Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí

4.09.2023

r o z h o d n u t í  o  u m í s t ě n í  s t a v b y
„Optická trasa DC Zbraslav – Lipence“
Praha-Lipence, Jíloviště

 

 Územní rozhodnutí Optická trasa DC Zbraslav – Lipence

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

25.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023

11.08.2023

Dne 23.8.2023 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 9.10.2023 a zasedání zastupitelstva 11.10.2023
  6. Seznámení: s výběrem dodavatele na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 9/2023

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

20.07.2023

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území
vodního toku Vltava, ř. km 69,875 – 71,325

 

Opatření obecné povahy o stanovení změny záplavového území vodního toku Vltava

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

5.07.2023

,,Zavedení splaškové kanalizace do oblasti U Cihelny“

 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

 

další informace

Oznámení

Oznámení

3.07.2023

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha-Břevnov,
v zastoupení: SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, Baarova 957/15, 140 00 Praha-Michle,
v zastoupení: ProtelPro, spol. s r.o., Jana Barchánková, IČO 47121271, Pobočná 1395/1, 141 00 PrahaMichle
(dále jen „žadatel“) podal dne 17.05.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
nazvané:
„Optická trasa DC Zbraslav – Lipence“
Praha-Lipence, Jíloviště

 

 Oznámení Optická trasa