Uzavření MŠ Jíloviště

Uzavření MŠ Jíloviště

19.10.2020

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude z preventivních důvodu možného šíření Covidu -19 uzavřena MŠ Jíloviště od 20.10. 2020 do 23.10.2020.

O znovuotevření MŠ budou rodiče informováni do pátku 23.10.20 prostřednictvím MŠ a Obecního úřadu.

 

 

Děkujeme za pochopení

Obec Jíloviště

Rozpočtové opatření č. 12/2020

Rozpočtové opatření č. 12/2020

15.10.2020

  Rozpočtové opatření č. 12/2020 vloženo 15.10.2020

Rozpočtové opatření č. 11/2020

Rozpočtové opatření č. 11/2020

15.10.2020

  Rozpočtové opatření č. 11/2020 vloženo 15.10.2020

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.10.2020

o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/10 ze dne 25. 4. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrhu změny dne 10. 3. 2020.

 

vyhláška Z 3175/12 vlny 12

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.10.2020

o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/10 ze dne 25. 4. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrhu změny dne 10. 3. 2020.

 

vyhláška Z 3131/12 vlny 12

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.10.2020

o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2440/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha 4, MČ Praha 12, MČ Praha -Kunratice, MČ Praha -Libuš;
trasa metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice, změna časového horizontu, upřesnění stanic a funkčního využití, včetně vyhlášení VPS)
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“).

 

Oznámení – Z 2440/00