Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

9.04.2021

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Třebotov [770396] (okres Praha-západ) ve Středočeském kraji.

příloha

Oznámení o konání Sčítání lidu a domů a bytů 2021

Oznámení o konání Sčítání lidu a domů a bytů 2021

27.03.2021

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

 

 oznámení o sčítání 

Oznámení – Opatření obecné povahy č. 66/2021

Oznámení – Opatření obecné povahy č. 66/2021

25.03.2021

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 66/2021
V Praze dne 23. 3. 2021
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 Oznámení 66/2021

Rozhodnutí

Rozhodnutí

18.03.2021

Výroková část:
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) přezkoumal žádost Barbory Bradáčové, nar. 07.07.1994, bytem U zeměpisného  ústavu č. p. 506/3, Bubeneč, I 60 00 Praha 6 zastoupené Petrem Jelínkem, nar. 26.12.1961, bytem Trávníčkova č. p. 1767, Stodůlky, 150 00 Praha 5 ze dne 7.10.2020 o dodatečné povolení stavby:

kůlna u rodinného domu č.p. 162 na pozemku číslo parcelní 222/12 v katastrálním území Jíloviště podle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 a § I 11 až 115 stavebního zákona a rozhodl takto:

 

  rozhodnutí

Oznámení

Oznámení

18.03.2021

zahájení společného územního a stavebního řízení

 

Stavebníci:
Richard Kamiš, 07.04.1977, Kruhová č. p. 636,252 46 Vrané nad Vltavou
Zdeňka Kamišová, 19.10.1950, Kruhová č. p. 636, 252 46 Vrané nad Vltavou
Šárka Zvolánková, 22.10.1973, Pod Sokolovnou č. p. 187,252 46 Vrané nad Vltavou
Zástupce všech:
Růžena Klimentová, inženýrská činnost, IČO 66047021, Nová č. p. 611,252 10 Mníšek pod Brdy

 

 příloha

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška  – oznámení

15.03.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3830/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 příloha Z 3830/00