Program 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

17.05.2023

Dne 25.5. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 26.6.2023 a zasedání zastupitelstva 28.6.2023
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 7/2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 DSO Technické služby Brdy a Hřebeny

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 DSO Technické služby Brdy a Hřebeny

10.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2022

9.05.2023

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2022

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2022

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2022

9.05.2023

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2022

Porovnání VAK 2022 Jíloviště

Porovnání VAK 2022 Jíloviště

30.04.2023

 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Rozpočtové opatření č. 2023/001

Rozpočtové opatření č. 2023/001

26.04.2023

Rozpočtové opatření č. 2023/001