Program 29. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 29. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

20.12.2021

Dne 3.1.2022 v 17.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 7.2.2022 a zasedání zastupitelstva 9.2.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 29. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště  

Obecně závazná vyhláška č. 2,3 / 2021

Obecně závazná vyhláška č. 2,3 / 2021

17.12.2021

 

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

 

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021

Zápis z 5. členské schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

Zápis z 5. členské schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

17.12.2021

dne 15. 12. 2021 v Mníšku pod Brdy

 

Zápis z 5. členské schůze Dobrovolného svazku obcí

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

17.12.2021

 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021

ZRUŠENO Výzva k podání nabídky s názvem: Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou

ZRUŠENO Výzva k podání nabídky s názvem: Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou

17.12.2021

 Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

SOMR Rozpočtové opatření č. 3/2021

SOMR Rozpočtové opatření č. 3/2021

15.12.2021

SOMR Rozpočtové opatření č. 3/2021