Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace

Poptávka ceny za zhotovení projektové dokumentace

10.06.2020

V příloze uveřejňujeme poptávku ceny za zhotovení projektové dokumentace + ostatní služby.

Součástí dodávky služby bude i účast na veřejném projednávání projektu s občany.

Termín pro zaslání cenové nabídky je do 19.6.2020 na mail: obec@jiloviste.cz

Vladimír Dlouhý

starosta Jíloviště

 

příloha

MAS – pozvánka na ustavující schůzi

MAS – pozvánka na ustavující schůzi

9.06.2020

POZVÁNKA NA USTAVUJÍCÍ SCHŮZI SPOLKU

Spolek MAS Mníšecko, z. s. zve zájemce o členství na ustavující schůzi.
Dne: 25.6.2020
Čas: 18:00
Místo: sál Farma Klínec, č. p. 49, 252 10 Klínec

 

 

Pozvánka

 

Stanovy spolku

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 10

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 10

8.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn
2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10,
3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10
vlny 10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Oznámení vlna 10

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 11

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 11

8.06.2020

společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11

Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11

 

Oznámení vyhláška 11

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

4.06.2020

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
,, Oprava hasičského vozidla CAS 32 – Tatra 148 – dle seznamu viz. příloha“

 

výzva Oprava hasičského vozidla CAS 32 – Tatra 148

 

příloha Oprava hasičského vozidla CAS 32 – Tatra 148

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2748/00

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2748/00

25.05.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných změn III
Z 2748/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(aktualizace vymezení zastavěného území na území hl. m. Prahy)
V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny vlny celoměstsky významných
změn III Z 2748/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ,,Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/18 ze dne 31. 3. 2011, kterým bylo schváleno zadání této změny.
Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrhu změny dne 24. 2. 2016.

 

oznámení Z 2748/00