Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení

7.01.2020

žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: 111/1025 Bojov – Klínec, rekonstrukce silnice

 

vyhláška

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy

3.01.2020

Stanovení přechodné úpravy provozu obecnými schématy na silnicích I. třídy pro rok 2020

Opatření

Obecně závazná vyhláška č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 / 2019

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jíloviště

 Vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za komunální odpad

 Vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019  – kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místních poplatcích 

vyhláška

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

vyhláška

 

Zápis ze zasedání obce Jíloviště 8/2019

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 8/2019 dne 30.10. 2019

 

zápis

Rozpočtové opatření 3/2019 VOK Mníšek pod Brdy

Rozpočtové opatření 3/2019 VOK Mníšek pod Brdy

11.12.2019

Rozpočtové opatření č3. /2019

Stavební povolení

na stavbu:

stavební úpravy místní komunikace Zahradní, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 442/3, 450/1, 451/1, 451/3 v katastrálním území Jíloviště.

 

stavební povolení