Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

4.09.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

Schůze komise

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

2.09.2020

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci: ,,Rekonstrukce ulice Zahradní“ v Jílovišti.

 

poptávka TDI

Výzva k podání nabídek – Veřejné sportoviště – Pumptrack

Výzva k podání nabídek – Veřejné sportoviště – Pumptrack

23.08.2020

na základě ustanovení § 27 a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a dle Směrnice 1/2017 obce Jíloviště o zadávání zakázek malého rozsahu, kdy se nejedná o zadávací řízení podle uvedeného
zákona, vyzývá uchazeče k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Veřejné sportoviště – Pumptrack“

 

Výzva Pumptrack Jíloviště

 

Příloha č.1 Slepý rozpočet

 

Příloha č.2 Jíloviště Pumptrack PD

 

Příloha č.3 Krycí list Jíloviště Pumptrack

 

Příloha č.4 ČP dle §74 Jíloviště Pumtrack

Program 15. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 15. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

21.08.2020

Dne 2. 9. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.9.2020 a zasedání zastupitelstva 23.9.2020
  6. Seznámení s RO 9/2020
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

program 15

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

7.08.2020

,,Stavební úpravy místní komunikace – ulice Zahradní“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Zahradní a veřejného osvětlení v dané lokalitě.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. 151/1, podrobněji v PO.

 

DOKUMENTACE

Doplňující informace č.1 Pro dodavatele

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

3.08.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

počet členů komise