Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

27.05.2022

Dne 8.6.2022 v 18.0 0 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 15.8.2022 a zasedání zastupitelstva 17.8.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

DSO návrh závěrečného účtu a účetní závěrka 2021

DSO návrh závěrečného účtu a účetní závěrka 2021

23.05.2022

DSO závěrečný účet 2021 – návrh

DSO Fin212M 2021-12

DSO Příloha 2021-12

DSO Rozvaha 2021-12

DSO Výkaz zisků a ztráty 2021-12

DSO Výsledek přezkoumání hospodaření

 

 

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

Pozvánka na členskou schůzi Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny

23.05.2022

Ve středu 8. června 2022 se v zasedací místnosti MěÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, uskuteční členská schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny.

Začátek jednání v 9:00 hod

Program:
1. Závěrečný účet a účetní závěrka OSO za rok 2021
2. Stanovy pro Energetické společenství
3. Různé

 

 Pozvánka na členskou schůzí

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 2/2022

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 2/2022

20.05.2022

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 2/2022

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2022

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2022

20.05.2022

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2022

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2021

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2021

20.05.2022

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2021