Organizace a spolky

 TJ Jíloviště

    – fotbalisté

 

Adresa: Jíloviště, 252 02

Kontaktní osoba: Pavel Šmíd (předseda TJ)

 

A-TOM Lvíčata Jíloviště

    – turistický oddíl Lvíčata 

 

Adresa: Jíloviště, 252 02

Kontaktní osoba: Ing. Jan Vorel (předseda oddílu) e-mail: vorel@jiloviste.cz tel.: 777 093 088

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Jíloviště

IČO: 63837960

Adresa: Jíloviště, 252 02

Kontaktní osoba: Miroslav Petřík (Starosta SDH Jíloviště)

Stránky SDH Jíloviště 

 

 

Okrašlovací spolek obce Jíloviště a Klubíčko

Výkonný výbor:
člen: JUDr. Tomáš Vejnar,
člen: PhDr. Iva Stefanová,
člen: Kateřina Tůmová,
revizor: Radek Moureček.
Stránky Okrašlovacího spolku

 

Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště 

 Kontaktní osoba:
Ing. Petr Roegner
info@projiloviste.cz
Stránky Sdružení

Pozvánka na 1. advent 2019

Posted by on 25.11.2019 in Archiv kalendáře akcí, Archiv V okolí Jíloviště, Klubíčko, Okrašlovací spolek obce Jíloviště | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na 1. advent 2019

Pozvánka na 1. advent 2019

v neděli 1. prosince 2019

u zvoničky-kapličky sv. Floriána

ozdobíme a rozsvítíme vánoční stromeček.

Divadélko pro děti „Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce“

Posted by on 28.03.2017 in Archiv, Klubíčko, Okrašlovací spolek obce Jíloviště, Úvod | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Divadélko pro děti „Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce“

V neděli 2.4. v 15:00 se koná v klubovně hasičské zbrojnice na Jílovišti divadélko pro děti "Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce". 

Hraje divadlo Kasperle.

Pořádá Klubíčko Okr. spolku Jíloviště.

Za zapůjčení klubovny děkujeme

SDH Jíloviště.

Prázdninové malování s Klubíčkem

Posted by on 27.07.2015 in Archiv, Klubíčko | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prázdninové malování s Klubíčkem

Klubíčko Okrašlovacího spolku vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti. Kdo se chce zúčastnit, ztvární libovolnou technikou tématiku léta a prázdnin. Mladé umělce bohužel musíme omezit formátem – A4 a protože obrázky budou vystaveny venku a musí být zalaminovány, mohou být pouze dvourozměrné (žádné nalepené kamínky, větvičky, mušličky atp.).

Výtvory malých a mladých umělců prosím vhoďte do poštovní schránky domu č. 52 (vedle hasičské zbrojnice) nejpozději do 31. 8. 2015. Veškerá dílka prosíme vzadu podepsat a uvést věk autora. Přiložte prosím také mailový a telefonický kontakt. V září je plánována vernisáž výstavy „Ohlédnutí za létem“ spojená s předáním cen pro umělce a promítání filmu pro děti – bude upřesněno v příštím čísle Zvonice. Jakékoli dotazy k prázdninovému malování ráda zodpoví Iva Stefanová (iva1stefanova@seznam.cz).

Hasiči a občané Jíloviště

Posted by on 7.10.2014 in Sbor Dobrovolných Hasičů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hasiči a občané Jíloviště

Hasiči a občané Jíloviště“

          I v letošním roce připravili hasiči naší obce Kandidátní listinu do komunálních voleb pro obecní zastupitelstvo.

          Jsme nezávislí kandidáti, kteří nejsou členy žádné politické strany. Na naší kandidátce jsou jak členové sboru dobrovolných hasičů Jíloviště, kteří již mají zkušenosti v práci pro obec Mirek Petřík st. a František Andres, tak i občané Ing. Oldřich Nový, CSc., Slavomír Baudyš a Ing. Jiří Havelka

          Vedle zkušenějších je zastoupena i mladší generace. Z členů sboru jsou to Mirek Petřík ml., Michal Petřík a Martin Kovařík. Protože si myslíme, že je důležité i slovo ženy, doplňuje čtveřici mladých Maruška Andresová.

 

Budeme komunikovat s občany a informovat je o dění v naší obci.

Prosadíme transparentnost všech zakázek a dokončení započatých projektů.

 

 

Pojďme spolu mluvit a věci společně řešit!

Volební program

 

Co považujeme za důležité:

 

1. Finanční a rozpočtové hospodaření obce

– rychlá a profesionální příprava projektů pro získání dotací, např. dobudování chodníků a komunikací v obci

– snížení provozních nákladů šetřením a zefektivnění práce v obci (úklid veřejných prostor, úprava zeleně)

– určení priorit investic včetně průhledných a transparentních výběrových řízení

– zajistit podmínky výhodné pro obec při účastnických řízeních na investiční akce jiných subjektů

 

2. Hospodaření s majetkem obce

– zajistit co nejlevnější a dostatečné zdroje pitné vody pro obec

– zvýšit kapacitu čističky odpadních vod (ČOV)

– důsledné sledování prováděných prací v obci, včetně dodržování technologických postupů

– důkladné přejímání dokončených investičních akcí

– včasná reklamace vad a nedodělků dodavatelských firem

– zajistit a zvyšovat majetek obce (pozemky, aj.)

 

3. Rozvoj obce

– rozšíření zástavby obce řešit s ohledem na zájmy našich občanů a vlivu na životní prostředí

– vybudovat důstojnou infrastrukturu v obci – obchod smíšeným zbožím, klubovna, sportoviště pro mládež i veřejnost a další služby

– další investice na základě připomínek občanů (mateřská školka, ad.)

– zajistit schválení územního plánu obce

– zlepšení kvality místních komunikací i za případného přispění občanů, kterých se komunikace týká

 

4.Veřejné služby

– zachovat knihovnu, poštovní služby

– znovuobnovit a nepřerušovat služby CZECHPOINT

– zajistit celkové pokrytí obce veřejným rozhlasem a veřejným osvětlením

 

5. Veřejný pořádek a bezpečnost

– výrazněji podpořit zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Jíloviště

– mnohem více spolupracovat s Policií ČR

– rozšířit bezpečnostní kamerový systém v obci

 

6. Sociální a zdravotní politika

– pomoc potřebným při zdravotních a sociálních problémech – např. zajištění dopravy k lékaři, apod.

 

7. Školství

– podporovat zřízení státní mateřské školy v obci

– zajistit volná místa ve spádovém území pro malé školáky

 

8. Kultura a sport

– pokračovat v pořádání tradičních posvícení

– zachovat vydávání nezávislé Zvonice, minimálně 1x za 2 měsíce

– podporovat místní spolky v činnosti – Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Turistický oddíl a Okrašlovací spolek

 

9. Životní prostředí

– dokompletování kanalizace v obci v souvislosti se zvýšením kapacity ČOV

– postupné dobudování dešťové kanalizace

– zlepšit péči o místní zeleň

– hledat nejlepší a nejlevnější způsoby likvidace komunálních odpadů

 

10. Doprava

– zachovat dopravní obslužnost v obci

– jednat s ŘSD o realizaci sjezdu z dálnice na Všenory, Klínec, Trnovou a o údržbě mostu přes dálnici (déšť a voda)

– společně s okolními obcemi se pokusit o zavedení dopravní obslužnosti směrem Jíloviště – Všenory – Dobřichovice

– vybudovat bezpečnou cestu pro pěší do průmyslové zóny v ulici Příjezdní a prodloužit chodník v ulici Všenorská

– přestavět stávající a zvýšit počet retardérů v obci pro zvýšení bezpečnosti občanů

 

11. Komunikace s občany

– srozumitelně a konkrétně informovat občany o dění v naší obci, všech plánovaných a připravovaných akcích na webových stránkách obce, informačních deskách, popřípadě v místním zpravodaji Zvonice

– lepší využití místního rozhlasu

– rozšířit počet informačních desek v obci

– zajistit neprodlené informování občanů o plánovaných jednáních zastupitelstva prostřednictvím místního rozhlasu a webových stránek

– aktualizovat zápisy z jednání zastupitelstva na webových stránkách obce

 

Snažili jsme se, aby byla na naší kandidátce zastoupena každá část obce a byly tak zajištěny potřeby všech občanů.

Doufáme, že jsme Vás zaujali a věříme Vám, že zvolíte správně, ve dnech 10. a 11. října 2014.

 

Chceme komunikaci, ne konfrontaci!

Jsme s pozdravem, kandidáti “Hasiči a občané Jíloviště“

Rozpis fotbalových utkání TJ Jíloviště 2012 B

Posted by on 1.03.2012 in Archiv kalendáře akcí, TJ Jíloviště | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpis fotbalových utkání TJ Jíloviště 2012 B

 

Aktuální výsledky a tabulky najdete: – klikněte zde.

 

 

A2A – III. třída – skupina A

1. kolo 25.08.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0101 Jesenice B Jíloviště B 26.08. 17:00 NE  
 
A2A0102 Vestec Černošice 25.08. 17:00 SO  
 
A2A0103 Davle Vrané 25.08. 17:00 SO  
 
A2A0104 Slapy Zvole B 25.08. 17:00 SO  
 
A2A0105 Radlík D. Břežany 25.08. 17:00 SO  
 
A2A0106 Hvozdnice B Bojanovice 26.08. 17:00 NE  
 
A2A0107 Štěchovice B Libeř 25.08. 17:00 SO  
 

2. kolo 01.09.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0201 Jíloviště B Libeř 02.09. 17:00 NE  
 
A2A0202 Bojanovice Štěchovice B 01.09. 17:00 SO  
 
A2A0203 D. Břežany Hvozdnice B 02.09. 17:00 NE  
 
A2A0204 Zvole B Radlík 02.09. 17:00 NE  
 
A2A0205 Vrané Slapy 01.09. 17:00 SO  
 
A2A0206 Černošice Davle 01.09. 17:00 SO  
 
A2A0207 Jesenice B Vestec 02.09. 17:00 NE  
 

3. kolo 08.09.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0301 Jíloviště B Vestec 09.09. 17:00 NE  
 
A2A0302 Davle Jesenice B 08.09. 17:00 SO  
 
A2A0303 Slapy Černošice 08.09. 17:00 SO  
 
A2A0304 Radlík Vrané 08.09. 17:00 SO  
 
A2A0305 Hvozdnice B Zvole B 09.09. 17:00 NE  
 
A2A0306 Štěchovice B D. Břežany 08.09. 17:00 SO  
 
A2A0307 Libeř Bojanovice 08.09. 17:00 SO  
 

4. kolo 15.09.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0401 Jíloviště B Bojanovice 16.09. 16:30 NE  
 
A2A0402 D. Břežany Libeř 16.09. 16:30 NE  
 
A2A0403 Zvole B Štěchovice B 16.09. 16:30 NE  
 
A2A0404 Vrané Hvozdnice B 15.09. 16:30 SO  
 
A2A0405 Černošice Radlík 15.09. 16:30 SO  
 
A2A0406 Jesenice B Slapy 16.09. 16:30 NE  
 
A2A0407 Vestec Davle 15.09. 16:30 SO  
 

5. kolo 22.09.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0501 Davle Jíloviště B 22.09. 16:30 SO  
 
A2A0502 Slapy Vestec 22.09. 16:30 SO  
 
A2A0503 Radlík Jesenice B 22.09. 16:30 SO  
 
A2A0504 Hvozdnice B Černošice 23.09. 16:30 NE  
 
A2A0505 Štěchovice B Vrané 22.09. 16:30 SO  
 
A2A0506 Libeř Zvole B 22.09. 16:30 SO  
 
A2A0507 Bojanovice D. Břežany 22.09. 16:30 SO  
 

6. kolo 29.09.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0601 Jíloviště B D. Břežany 30.09. 16:30 NE  
 
A2A0602 Zvole B Bojanovice 30.09. 16:30 NE  
 
A2A0603 Vrané Libeř 29.09. 16:30 SO  
 
A2A0604 Černošice Štěchovice B 29.09. 16:30 SO  
 
A2A0605 Jesenice B Hvozdnice B 30.09. 16:30 NE  
 
A2A0606 Vestec Radlík 29.09. 16:30 SO  
 
A2A0607 Davle Slapy 29.09. 16:30 SO  
 

7. kolo 06.10.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0701 Slapy Jíloviště B 06.10. 16:00 SO  
 
A2A0702 Radlík Davle 06.10. 16:00 SO  
 
A2A0703 Hvozdnice B Vestec 07.10. 16:00 NE  
 
A2A0704 Štěchovice B Jesenice B 06.10. 16:00 SO  
 
A2A0705 Libeř Černošice 06.10. 16:00 SO  
 
A2A0706 Bojanovice Vrané 06.10. 16:00 SO  
 
A2A0707 D. Břežany Zvole B 07.10. 16:00 NE  
 

8. kolo 13.10.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0801 Jíloviště B Zvole B 14.10. 16:00 NE  
 
A2A0802 Vrané D. Břežany 13.10. 16:00 SO  
 
A2A0803 Černošice Bojanovice 13.10. 16:00 SO  
 
A2A0804 Jesenice B Libeř 14.10. 16:00 NE  
 
A2A0805 Vestec Štěchovice B 13.10. 16:00 SO  
 
A2A0806 Davle Hvozdnice B 13.10. 16:00 SO  
 
A2A0807 Slapy Radlík 13.10. 16:00 SO  
 

9. kolo 20.10.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A0901 Radlík Jíloviště B 20.10. 15:30 SO  
 
A2A0902 Hvozdnice B Slapy 21.10. 15:30 NE  
 
A2A0903 Štěchovice B Davle 20.10. 15:30 SO  
 
A2A0904 Libeř Vestec 20.10. 15:30 SO  
 
A2A0905 Bojanovice Jesenice B 20.10. 15:30 SO  
 
A2A0906 D. Břežany Černošice 21.10. 15:30 NE  
 
A2A0907 Zvole B Vrané 21.10. 15:30 NE  
 

10. kolo 27.10.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A1001 Jíloviště B Vrané 28.10. 14:30 NE  
 
A2A1002 Černošice Zvole B 27.10. 14:30 SO  
 
A2A1003 Jesenice B D. Břežany 28.10. 14:30 NE  
 
A2A1004 Vestec Bojanovice 27.10. 14:30 SO  
 
A2A1005 Davle Libeř 27.10. 14:30 SO  
 
A2A1006 Slapy Štěchovice B 27.10. 14:30 SO  
 
A2A1007 Radlík Hvozdnice B 27.10. 14:30 SO  
 

11. kolo 03.11.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A1101 Hvozdnice B Jíloviště B 04.11. 14:00 NE  
 
A2A1102 Štěchovice B Radlík 03.11. 14:00 SO  
 
A2A1103 Libeř Slapy 03.11. 14:00 SO  
 
A2A1104 Bojanovice Davle 03.11. 14:00 SO  
 
A2A1105 D. Břežany Vestec 04.11. 14:00 NE  
 
A2A1106 Zvole B Jesenice B 04.11. 14:00 NE  
 
A2A1107 Vrané Černošice 03.11. 14:00 SO  
 

12. kolo 10.11.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A1201 Jíloviště B Černošice 11.11. 14:00 NE  
 
A2A1202 Jesenice B Vrané 11.11. 14:00 NE  
 
A2A1203 Vestec Zvole B 10.11. 14:00 SO  
 
A2A1204 Davle D. Břežany 10.11. 14:00 SO  
 
A2A1205 Slapy Bojanovice 10.11. 14:00 SO  
 
A2A1206 Radlík Libeř 10.11. 14:00 SO  
 
A2A1207 Hvozdnice B Štěchovice B 11.11. 14:00 NE  
 

13. kolo 17.11.2012

Zápas Domácí Hosté Termín Den Hřiště
 
A2A1301 Štěchovice B Jíloviště B 17.11. 13:30 SO  
 
A2A1302 Libeř Hvozdnice B 17.11. 13:30 SO  
 
A2A1303 Bojanovice Radlík 17.11. 13:30 SO  
 
A2A1304 D. Břežany Slapy 18.11. 13:30 NE  
 
A2A1305 Zvole B Davle 18.11. 13:30 NE  
 
A2A1306 Vrané Vestec 17.11. 13:30 SO  
 
A2A1307 Černošice Jesenice B 17.11. 13:30 SO  
 

 

 

Rozpis fotbalových utkání TJ Jíloviště 2012 A

Posted by on 1.03.2012 in Archiv kalendáře akcí, TJ Jíloviště | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozpis fotbalových utkání TJ Jíloviště 2012 A

 

Aktuální výsledky a tabulky najdete: – Fotbal.cz nebo na výsledky

 

 
 
  1.   So 11.08. 17:00       JílovištěLuštěnice   0:1   [ více ]  
 
  2.   So 18.08. 17:00       JílovištěHradištko   4:0   [ více ]  
 
  3.   Ne 26.08. 17:00       BěláJíloviště   0:5   [ více ]  
 
  4.   So 01.09. 17:00       JílovištěRadim   3:1   [ více ]  
 
  5.   So 08.09. 17:00       Červené PečkyJíloviště       [ více ]  
 
  6.   So 15.09. 16:30       JílovištěMn. Hradiště       [ více ]  
 
  7.   Ne 23.09. 16:30       VelimJíloviště       [ více ]  
 
  8.   So 29.09. 16:30       JílovištěSázava       [ více ]  
 
  9.   Ne 07.10. 16:30       ZelenečJíloviště       [ více ]  
 
  10.   So 13.10. 16:00       JílovištěŘíčany       [ více ]  
 
  11.   So 20.10. 15:30   hřiště   ZásmukyJíloviště       [ více ]  
 
  12.   So 27.10. 14:30       JílovištěPolepy       [ více ]  
 
  13.   So 03.11. 14:00       TýnecJíloviště       [ více ]  
 
  14.   So 10.11. 14:00       JílovištěSK Benešov B       [ více ]  
 
  15.   So 17.11. 13:30       BakovJíloviště       [ více ]  
 

Tábor Adršpach 2009

Posted by on 10.08.2009 in TJ Jíloviště | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor Adršpach 2009

Fotografii z turistického tábora v Adršpažských skalách naleznete zde

Tábor Sloup v Čechách 2008

Posted by on 28.07.2008 in Archiv, TJ Jíloviště | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tábor Sloup v Čechách 2008

Fotografii z turistického tábora ve Sloupu v Čechách naleznete zde

Internetové stránky SDH Jíloviště

Posted by on 24.08.2007 in Archiv, Sbor Dobrovolných Hasičů | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Internetové stránky SDH Jíloviště

oficiální stránky SDH Jíloviště

 

fotogalerie z akcí

Turistický víkend

Posted by on 16.07.2007 in Archiv, TJ Jíloviště | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Turistický víkend

fotografie z turistického víkendu naleznete zde