Výlet na SKALKU

Výlet na SKALKU

7.06.2023

Taneční inspirace

Taneční inspirace

5.06.2023

Přípravy na opravu silnice Fr. Smolíka

Přípravy na opravu silnice Fr. Smolíka

3.06.2023

Vážení spoluobčané, v ulici Fr. Smolíka probíhají přípravy na opravu komunikace, která proběhne v pondělí 5.6. Dbejte prosím zvýšenou opatrnost průjezdem touto oblastí a počítejte s částečným omezením.

Obecní úřad

 

Hry bez hranic 17.6.2023

Hry bez hranic 17.6.2023

1.06.2023

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060895285 dne 16.6.2023 

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060895285 dne 16.6.2023 

29.05.2023

 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060895285 dne 16.6.2023 

HZS Středočeského kraje – Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – Hasičský záchranný sbor České republiky

HZS Středočeského kraje – Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – Hasičský záchranný sbor České republiky

26.05.2023

 

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu č. 000160 před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

1. používání zábavní pyrotechniky,

2. vypouštění „lampionů štěstí“,

3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

3. jízda parní lokomotivy,

4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

mjr. Mgr. Libor Pospíšil
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů