Oznámení veřejnou vyhláškou: Opatření obecné povahy č. 216/2018

Oznámení veřejnou vyhláškou: Opatření obecné povahy č. 216/2018

7.11.2018

Opatření obecné povahy č. 216/2018

Veřejná vyhláška: Oznámení

Veřejná vyhláška: Oznámení

5.11.2018

Veřejná vyhláška

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí

1.11.2018

Seznam nedostatečně identifikovaných nemovitostí

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – Jíloviště – 1. etapa

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – Jíloviště – 1. etapa

31.10.2018

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky – dodávky a služby

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – základní způsobilost

Příloha 3 – výkaz výměr

Příloha 4 – rozpočet – souhrnný list stavby 1 etapa

Zadávací dokumentace


Doplňující informace 1 – projekt

D.2.1.3_PP_Stoka_1_R01

D.2.1.4_PP_Stoka_1_1

D.2.1.5_Uloz_plast_potr

D.2.1.6_Typ_rev_sachta_DN1000

D.2.1.7_Vypis_sachet_R01

D.2.3.3_PP_Vetev_1_R01

D.2.3.4_PP_Vetev_1_1

D.2.3.5_Ulozeni_PE_potrubi

D.2.3.6_Kladecske_schema_R01


Doplňující informace 2 – Technická zpráva a etatizace

G.1_Situace_etapizace

B_Souhrnna_technicka_zprava_R01

Hlavní město Praha: Veřejná vyhláška – oznámení U 1345/00

Hlavní město Praha: Veřejná vyhláška – oznámení U 1345/00

24.10.2018

Veřejná vyhláška – oznámení U 1345/00

Hlavní město Praha: Veřejná vyhláška – oznámení Z 2776/00 a Z 2794/00

Hlavní město Praha: Veřejná vyhláška – oznámení Z 2776/00 a Z 2794/00

22.10.2018

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2776/00 a Z 2794/00