Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

6.02.2023

návrhů změn vlny 18
Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18, Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18, Z 3397/18

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení návrhů změn vlny 18

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

6.02.2023

návrhu změny vlny 15
Z 3224/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3224/15

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

6.02.2023

návrhu změny vlny 19 – opakované veřejné projednání
Z 3353/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3353/19

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

6.02.2023

návrhu změny vlny 09
Z 3027/09
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3027/09

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

6.02.2023

návrhu změny vlny 29
Z 3780/29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3780/29

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022

24.01.2023

Dne 1. 2. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.3.2023 a zasedání zastupitelstva 29.3.2023
  6. Seznámení: – s RO 6/2022
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 4/2022