Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

7.08.2020

,,Stavební úpravy místní komunikace – ulice Zahradní“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy místní komunikace v ulici Zahradní a veřejného osvětlení v dané lokalitě.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. 151/1, podrobněji v PO.

 

DOKUMENTACE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

3.08.2020

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

počet členů komise

Veřejná vyhláška – opatření obecní povahy

Veřejná vyhláška – opatření obecní povahy

31.07.2020

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle§ 51a lesního zákona následující
opatření obecné povahy,
kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:

 

vyhláška

Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

3.06.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020

ze dne 31.5.2020

 

  Rozpočtové opatření č. 7/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

3.06.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

ze dne 30.4.2020

 

  Rozpočtové opatření č. 6/2020

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

20.05.2020

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 20. 5. 2020 projednal a přijal následující opatření:

 

 

KŠ 20.5.2020