Zveřejňování informací dle Zákona 106/1999

Sazebník za informace poskytované obcí Jíloviště pro rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Mime-filesazebnik úhrad za poskytování informací dle zákona č. 1061999 Sb o svobodném přístupu k informacím.pdf

 

 

 


17.2.2016

22.2.2017

13.7.2017

22.8.2017

27.12.2017

————————————————————————————————————————–

Výzva ke zveřejnění informací ze dne 24.4.2014

Mime-fileŽádost a odpověď starosty na informace o realizaci vodovodního přivaděče z Baní.pdf

 

Mime-fileSmlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.pdf

 

 

 

———————————————————————————-

Výzva ke zveřejnění informací ze dne 22.4.2014

Mime-fileŽádost a odpověď starosty na informace o stavu realizace točny autobusů.pdf

 

 

 

———————————————————————————-

 

 

Výzva ke zveřejnění informací ze dne 17.4.2014

Mime-fileŽádost a odpověď starosty na podání informace z oblasti úvěrování obce.pdf

 

 

 

———————————————————————————-

Výzva ke zveřejnění informací ze dne 10.3.2014

Mime-fileŽádost o informace – Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.pdf

 

 

———————————————————————————————-

Odpověď starosty obce

Mime-fileOdpověď na Žádost o informace – Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.pdf

 

Mime-fileProjektová dokumentace – Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská – 2. část úsek Příjezdní – Strakonická, Jíloviště.pdf

 

 

 

———————————————————————————-

Výzva ke zveřejnění informací ze dne 13.5.2013

Mime-fileDopis – Výzva ke zveřejnění informací

 

 
 
 
———————————————————————————-
 
 
 

Odpověď starosty obce

Mime-fileOdpověď na dopis – Výzva k zveřejnění informací

 

Mime-fileSmlouva svazku VOK.pdf

 

Mime-fileStanovy – dodatek č. 1 VOK.pdf

 

Mime-filePříloha č. 2 ke stanovám svazku VOK.pdf

 

———————————————————————————————-

Výzva o zveřejnění informace ke smlouvám o pronájmu s TJ Jíloviště

Odpověď starosty obce

Mime-fileOdpověď na Žádost o informace.pdf

 

Mime-fileNájemní smlouva TJ.pdf

 

Mime-fileNájemní smlouva TJ Jíloviště z roku 1999.pdf