Zveřejňování informací dle Zákona 106/1999

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2023

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2023


Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2022

 Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2022


Informace z 19.10.2021

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 2021


Sazebník za informace poskytované obcí Jíloviště dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 1061999 Sb o svobodném přístupu k informacím 2021


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 23.3.2021

Zajišťuje Váš úřad pro občany možnost bezplatného připojení k internetu, a to zejména v prostorách úřadu nebo jiných obecních/městských veřejně přístupných prostorách-např. obecní/městské knihovny, bazén, koupaliště, zdravotní zařízení apod. ? 2021


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 4.12.2019

Žádost o Dotazník – GDPR obcí a školských zařízení 


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 23.10.2019

Žádost o poskytnutí informace o tom, zda Vaše obec byla ke dni 9. května 2008 akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská, a.s. (dnes Innogy Energie, s.r.o.)


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 9.10.2019

Žádost o kopie smlouvy  uzavřené mezi Obcí Jíloviště  a firmou Hes stavební  s.r.o., ve věci terénních úprav a výstavby veřejného sportoviště v obci Jíloviště.


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 28.8.2019

Žádost o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 27.12.2017

Mike Ve Pán, bytem U Hřiště 334, Tuchoměřice, 252 67


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 13.7.2017

REMA AOS, a.s., Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 22.8.2017

Václav Kříž, Kross, s.r.o., Blatenská 13/2169, 148 00, Praha 11 


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 22.2.2017

Žádost / Odpověď o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 17.2.2016

Žádost / Odpověď o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 22.4.2014

Žádost a odpověď starosty na informace o stavu realizace točny autobusů.pdf


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 17.4.2014

Žádost a odpověď starosty na podání informace z oblasti úvěrování obce.pdf


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 10.3.2014

Žádost o informace – Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.pdf


Odpověď starosty obce

Odpověď na Žádost o informace – Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště.pdf

Projektová dokumentace – Rekonstrukce uličního prostoru ul. Pražská – 2. část úsek Příjezdní – Strakonická, Jíloviště.pdf


Výzva ke zveřejnění informací ze dne 13.5.2013

Dopis – Výzva ke zveřejnění informací


Odpověď starosty obce

Odpověď na dopis – Výzva k zveřejnění informací

Smlouva svazku VOK.pdf

Stanovy – dodatek č. 1 VOK.pdf

Příloha č. 2 ke stanovám svazku VOK.pdf


Výzva o zveřejnění informace ke smlouvám o pronájmu s TJ Jíloviště

Odpověď starosty obce

Odpověď na Žádost o informace.pdf

Nájemní smlouva TJ.pdf

Nájemní smlouva TJ Jíloviště z roku 1999.pdf