Mníšecký region

Svazek obcí Mníšeckého regionu

http://www.mnisecko.cz/

Obec Jíloviště je členem dobrovolného svazku obcí Mníšeckého regionu (SOMR), který sdružuje 15 obcí. Svazek byl založen v roce 2001 za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí a realizace společných rozvojových projektů s nad obecním významem, propagace Svazku a jeho zájmového území.

V posledních letech se Svazek intenzivně zabývá zejména řešením oblasti školství v regionu, společně jsme soutěžili dodavatele elektrické energie, zřídili jsme Fond zástřelného za odstřel divokých prasat, řešíme odpadové hospodářství, hromadnou i osobní dopravu, pořádáme regionální Hry bez hranic, atd.

Zasedání starostů členských obcí se konají 5-6x ročně.

Členské obce (k 1. 1. 2018):

Bojanovice, Bratřínov, Černolice, Čisovice, Hvozdnice, Jíloviště, Klínec, Kytín, Líšnice, Měchenice, Mníšek pod Brdy, Nová Ves pod Pleší, Trnová, Voznice, Zahořany.

 

 

 

 

2024+

Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 schválený

  Rozpočet 2024 schválený

Návrh rozpočtu pro rok 2024 SOMR 

 Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026 SOMR – návrh

Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOMR 2024-2025

 

2023

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2023

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2023 – návrh

Rozpočtové opatření č. 2023/001

Rozpočet pro rok 2023

Návrh rozpočtu pro rok 2023

 

2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOMR 2022

 Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2022 NÁVRH

SOMR Rozpočet pro rok 2022

 Rozpočtové opatření č. 1/2022

 

2021

 Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2021

 SOMR Rozpočtové opatření č. 1/2021

SOMR Rozpočtové opatření č. 3/2021

 

2020

SOMR Závěrečný účet 2020

 SOMR – návrh střednědobého rozpočtu 2020-2022

 SOMR Závěrečný účet 2020 návrh

 

2019

 SOMR rozpočet 2019

 

2018

 SOMR závěrečný účet 2018

 SOMR plnění rozpočtu 2018

 SOMR rozpočet 2018

 SOMR rozpočtové opatření 1/2018

 

2017

 SOMR závěrečný účet 2017

 SOMR rozpočet 2017

 SOMR rozpočtový výhled 2017

 SOMR plnění rozpočtu 2017

 

Informace Celý mníšecký region se řadu let potýká s dramatickým nárůstem počtu kusů černé zvěře. Divoká prasata ničí lesní porosty, zahrady a sady, velké škody působí na zemědělských plodinách, na majetku obcí a občanů.

Na neudržitelnost tohoto stavu upozorňujeme opakovaně jak myslivce a honební společenství, tak také státní správu a ministerstvo zemědělství, které jsme požádali o změnu legislativních předpisů, a to jak zákona o myslivosti, tak vyhlášky upravující doby lovu zvěře, zvláště pak prasete divokého.

Obce nemají žádnou zákonnou pravomoc v oblasti myslivosti, přesto jsou společně s občany v první linii obav a následků škod způsobených divočáky. Vyčerpali jsme veškeré možnosti, které by pomohly k nápravě vzniklé situace. Pořizujeme pachové ohradníky, vycházíme vstříc myslivcům a komunikujeme s nimi, pomáhali jsme s organizací celoregionální koordinované naháňky, Mníšek pod Brdy pořídil a předal myslivcům odchytové zařízení, do kterého se zatím podařilo odchytit více jak 20 prasat. Jednáme se všemi, kteří mohou pomoci nebo mají stejné potíže, např. s MČ Praha – Zbraslav. Podpořili jsme petici „Stop divokým prasatům v Brdech“ ze dne 31. 7. 2017, kterou podepsalo cca 5 200 občanů.

A stejné potíže mají a prožívají všechny obce Mníšecka. Proto se i plénum mikroregionu opakovaně věnovalo problému s prasaty. Na svém jednání, které se konalo v úterý 10. února 2015, přijali starostky a starostové usnesení, jímž schválili založení účelového finančního fondu. Z něj se podle jasných a závazných pravidel myslivcům vyplácí tzv. zástřelné ve výši 200 Kč za každé odstřelené divoké prase. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a příspěvek myslivcům na náklady, které jsou s odstřelem spojeny. Částka zástřelného je obvyklá a vychází z platných norem a oborových předpisů.

Se zástřelným mají dobré zkušenosti např. i v Královéhradeckém kraji a zdá se, že by mohlo být dalším a účinným prostředkem, jak počet přemnožených prasat snížit. Nic jiného, než odstřel prasat, totiž nepomůže.

Do účelového finančního fondu může přispívat kdokoliv, kdo se chce podílet na snížení počtu divočáků. Přispívají všechny obce mikroregionu, nyní se zapojují i navazující obce, například Městská část Praha – Zbraslav.

Přispět ovšem mohou právnické i fyzické osoby, firmy i řadoví občané.

Budete-li mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35-384901309/0800, ČS, a.s.

Každý příspěvek je vítán, i stokoruny.