Úprava střednědobého výhledu 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2023

Úprava střednědobého výhledu 2021 a návrh  střednědobého výhledu 2022-2023

4.10.2021

ÚPRAVA STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROK 2021 A
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2022 – 2023

 

Úprava střednědobého výhledu 2021 a návrh střednědobého výhledu 2022-2023

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

21.05.2021

o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání
Z 3344/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 Z 3344 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Návrh Změny ÚP byl veřejně projednán v době od 12. 6. 2020 do 21. 7. 2020 a na základě vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru, že bude nutná podstatná úprava jejího návrhu ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání.

 

 vyhláška Z 3344/19

Pozvánka na 6. Jílovišťský bál

Pozvánka na 6. Jílovišťský bál

29.01.2020

Tříkrálový koncert

Tříkrálový koncert

17.12.2019

Předpůlnoční setkání

Předpůlnoční setkání

15.12.2019

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Vánoční turnaj ve stolním tenise

15.12.2019