Znak obce

Znak a prapor obce Jíloviště

 

 

Ikonografie znaku a praporu

Obec leží při historické „veřejné cestě“ spojující Příbramsko a další navazující oblasti s Prahou. První zcela bezpečná zmínka o obci Jíloviště pochází z roku 1347, kdy zdejší rychtář Vavřinec prodal klášteru ve Zbraslavi platy z rychty a krčmy. Když je v roce 1380 připomínán kostel sv. Václava, mluví se o kostele v Jistbě, neboli Jílovišti. Ve staročeštině označoval pojem „jistba“ světnici, pilíř, mostní oblouk. V Jílovišti se předpokládá odvození názvu Jistba od prvního z vyjmenovaných pojmů, který nejspíše označoval jednoduchý přístřešek. Podle jedné z hypotéz šlo o lovecký útulek panovníka a jeho družiny. Dle jiné o útočiště hledačů zlata, kteří ho vypírali z jílu.

 

Znak obce Jíloviště má následující podobu. V zeleném štítě stříbrný kůl, ve kterém stojí přirozená hořící otep dřeva, převázaná zlatým provazem. Zelené pole štítu je inspirováno lesním bohatstvím okolí obce. Barva stříbrného kůlu má blízko k pojmu historické veřejné cesty, u které obec vznikla. Vertikální směřování kůlu se ztotožňuje s představou cesty stoupající do vrchu.V pojmenování heraldické figury „kůl“ je obsažen také pojem „jistba“, který je i výrazem pro pilíř. Stříbrná tinktura má vztah i k další figuře, kterou je otep dříví. Figura otepi nachází oporu v ikonografii sv. Václava, kterému byl zasvěcen farní kostel v Jílovišti. Podle legend sbíral sv. Václav se svým druhem Podivenem klestí, které pak svázal do otýpek a rozdával je vdovám a sirotkům. Otepí je tak poukázano na počátky dějin obce a na místo zvané Jíloviště, kde stával již zaniklý kostel. Dřevo v otýpce bylo určeno k topení, ale plameny z ní šlehající ukazují ještě k faktu, že atributem sv. Václava byla černá, tzv. přemyslovská orlice, které z těla šlehají plameny. Orlice ležela ve stříbrném štítu, proto byla shodná tinktura použita i pro obarvení kůlu. Otep ve znaku obce Jíloviště je v duchu svatováclavské hagiografie také symbolem lidského soucítění, obětavosti ve prospěch druhých a sousedské pomoci.

 

Prapor je tvořen vodorovnými pruhy v barvách opakujících tinktury znaku. Zelené pruhy jsou totožné se zeleným štítem, bílé pruhy jsou inspirovány stříbrným kůlem a červený pruh je odvozen od červených plamenů hořící otepi.

 

 

 

Soubory znaku obce ke stažení

 

Mime-fileZnak obce, soubor typu jpg, velikost 116 kB

 

 

Mime-fileZnak obce černobílý, soubor typu jpg, velikost 103 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soubory praporu obce ke stažení

 

Mime-file Prapor obce, soubor typu jpg, velikost 17 kB.jpg

 

 

Mime-file Prapor obce, soubor typu jpg, velikost 88 kB.jpg