Program rozvoje obce

Program rozvoje 23-26 s výhledem 28

Program rozvoje 23-26 s výhledem 28

25.08.2023

Schváleno na 9. zasedání obce Jíloviště, konané 23.8.2023:

 

1. Projednání a schválení

 

a) Doplnění programu rozvoje obce Jíloviště – veřejné prostranství, včetně domu seniorů, zřízení fotovoltaiky na střeše MŠ

 

Jelikož program rozvoje je živý dokument, který se doplňuje o další návrhy a programy dle momentální potřeby obce a občanů a vzhledem k aktuálním dotačním výzvám, které jsou příznivé, navrhuje starosta obce doplnit program rozvoje obce Jíloviště na roky 2023 – 2026 s výhledem do roku 2028 o:

 

Opatření 4 – občanská vybavenost, služby:

– Zřízení veřejného prostranství v místě Lípy republiky, termín 2025-26, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 10 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje

– Zřízení domu seniorů v rámci veřejného prostranství, termín 2025-26, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 30 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje

 

Opatření 2. technická a dopravní infrastruktura

– Zřízení fotovoltaiky, včetně baterky na střeše MŠ Jíloviště, termín 2024-25, odpovědnost – obec Jíloviště, náklady cca 10 mil. Kč, zdroj financování – dotace + vlastní zdroje

Využití – provoz MŠ + veřejné osvětlení

 

 

Návrh usnesení č. 2a/9/2023

 

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje doplnění programu rozvoje obce Jíloviště – zbudování veřejného prostranství, včetně domu seniorů a zřízení fotovoltaiky na střeše MŠ Jíloviště, včetně baterie.

 

Pro: V. Dlouhý, I. Hilgert, Z. Jochová, J. Malá, M. Petřík, P. Rögner, P. Sporer

Zdržel se: 0

Proti: 0

Výsledek hlasování:

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

 

Návrh usnesení č. 2a/9/2023 byl schválen 7 hlasy.

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2023 – 2026

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2023 – 2026

26.04.2023

 Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2023 – 2026

Program rozvoje obce Jíloviště 2023-2026

Program rozvoje obce Jíloviště 2023-2026

25.04.2023

 Program rozvoje obce Jíloviště 2023-2026

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 – 2024

Plán rozvoje sportu v obci Jíloviště 2019 – 2024

15.09.2021

plán rozvoje

Program rozvoje obce Jíloviště

Program rozvoje obce Jíloviště

12.04.2019