Smlouvy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii

Mime-fileverejnopravni smlouva.pdf

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Řevnice a obcí Jíloviště k zajišťování činností podle zákona o obecní policii

Mime-filedodatek1001.pdf

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Tělovýchovná jednota Jíloviště

Mime-fileVPS TJ Jiloviste.pdf