Program zasedání ZO 6/2006

P R O G R A M :

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Rozpočtového opatření č. 1/2006.
  2. Výsledků kontroly připojení rodinných domků a chat na vodovodní a kanalizační řad.
  3. Prodeje části obecního pozemku p.č. 437/2 pro řešení oplocení kolem okálů č.p. 146, č.p. 144.
  4. Finančního příspěvku pro pana Františka Andrese ml.
  5. Dohody o vzájemné spolupráci mezi obcí Jíloviště a C.P.H. Investments., s.r.o.
  6. Řešení komunikace K Trnové.
  7. Příspěvku na plynofikaci obce.

RŮZNÉ:

  1. Informace o rekonstrukci ČOV.
  2. Informace o výstavbě zrychlovací stanice.
  3. Nepovolené stavební práce na obecním pozemku 236/11.

Úřední hodiny OÚ

Zvonice 2006/5,6