Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

 

V souladu s odst.1 § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích svolávám veřejné ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva Jíloviště, které se koná

 

dne 1. listopadu 2006 v 17 hod. v hasičské zbrojnici.

 

 

P R O G R A M :

 

  • Zahájení

  • Volba mandátové, volební a návrhové komise

  • Ověření a schválení platnosti voleb

  • Složení a podepsání slibu členů ZO

  • Volba starosty

  • Volba místostarosty

  • Různé.

  • Schválení usnesení ustavujícího zasedání

  

 

V Jílovišti dne 24. října 2006

 

 

 Ing. Karel Dostálek

 starosta