Zasedání zastupitelstva č. 11/2012

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo: 11/ 2012

Datum: 26. 01. 2012

Začátek zasedání: 19:05 h

Ukončení zasedání: 20:20 h

Přítomni: Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola,

P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Hosté: 3 občané

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

 

PROGRAM:

SEZNÁMENÍ:

S rozpočtovým opatřením č. 8/2011.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Geometrického plánu č. 740 – 67/2011.

 2. Dopisu pana xxxxx.

 3. Úprava „Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, o místních poplatcích“.

 4. Využití pozemku parc. č. 155/4.

 5. Žádosti paní xxxxx.

 6. Smlouvy na elektronické spisové služby „B“.

RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 15. 2. 2012 v 19,00 h na OÚ Jíloviště.
  Zasedání ZO – 23. 2. 2012 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

 2. Informace:

 • Nový OÚ a dům služeb v Jílovišti.
 • Zpomalovací polštáře.
 • Geometrický plán cesty v Bučině.
 • Využití dočasné stavby skladu umístěného na pozemku parc. č. 99/16.
 • Podání žádosti o dotaci z MMR na rekonstrukci „Staré hasičské zbrojnice“.
 • Zasedání SOMR v obci Jíloviště dne 14. 2. 2012.

3. Dotazy občanů

Schváleno 8 hlasy.

 

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.

Program zasedání ZO Jíloviště č. 11 – 2012