Posvícení na návsi

Vejvodova Zbraslav na Jílovišti

 

 

Vejvodova Zbraslav 2014

                                                                                      

             

         

Srdečně Vás zveme na vystoupení  orchestru Pihalni orkester Marezige,

který vystoupí v rámci festivalu dechových hudeb Vejvodova Zbraslav

v pátek 26. září 2014 v areálu stadionu Jana Nekoly st. v Jílovišti.

Začátek v 17:00 hodin.

Součástí koncertu bude i vystoupení mažoretek.    

Pivní slavnosti Zbraslav 2014

Vítání nových občánků a prvňáčků

V í t á n í          

n o v ý c h  o b č á n k ů   a   p r v ň á č k ů   v  J í l o v i š t i   !             

                           

v neděli 7. září 2014  od 16:00 hodin

v sále restaurace SPARK

 

bývalá pizzerie U Hastrmana, Pražská ul. č. p. 260