Ukliďme svět – Ukliďme Česko 16.4.2016

Ukliďme svět – Ukliďme Česko 16.4.2016

27.04.2016

Nová anketa ohledně kvality vody

Info pro odběratele vody

Dobrý den.

Oznamuji Vám tímto, že dnes odpoledne byl přepojen zdroj pitné vody pro Vaši obec z vlastního zdroje na přivaděč pitné vody z Prahy.

Jelikož se jedná o trochu odlišné složení pitné vody, může v některých případech dojít k zákalu vody (rozpuštěním usazenin ve stávajících zásobních řadech). V tomto případě kontaktujte naše mníšecké středisko (ing. Bálek – 602 102 091) nebo náš dispečink (606 666 990).

S pozdravem 

Jan Kolář
manažer akvizic
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Informace o přerušení dodávky elektřiny 5.5.2016

Návrh programu 25. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště