Program 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 7. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

17.05.2023

Dne 25.5. 2023 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 26.6.2023 a zasedání zastupitelstva 28.6.2023
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 7/2023

Okrašlovací spolek obce Jíloviště srdečně zve na Otevírání studánky

Okrašlovací spolek obce Jíloviště srdečně zve na Otevírání studánky

15.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 DSO Technické služby Brdy a Hřebeny

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 DSO Technické služby Brdy a Hřebeny

10.05.2023

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2022

9.05.2023

Návrh závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2022

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2022

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2022

9.05.2023

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2022