Byla ukončena anketa „Souhlasíte s umístěním zpomalovacího semaforu na přechodu před cukrárnou Stáňa pro zklidnění dopravy na Pražské ulici?“

Byla ukončena anketa „Souhlasíte s umístěním zpomalovacího semaforu na přechodu před cukrárnou Stáňa pro zklidnění dopravy na Pražské ulici?“

4.12.2018

Byla ukončena anketa „Souhlasíte s umístěním zpomalovacího semaforu na přechodu před cukrárnou Stáňa pro zklidnění dopravy na Pražské ulici?“ s těmito výsledky:

Ano: 56 hlasů (58%)

Ne: 39 hlasů (40%)

Je mi to jedno: 2 hlasy (2%)

Obec v listopadu

Obec v listopadu

30.11.2018

  • Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Jíloviště, byly ustanoveny všechny výbory
  • Starostou byl zvolen Vladimír Dlouhý, místostarostkou Jana Malá
  • Byly osazeny značky snížení rychlosti směrem na Trnovou kvůli obracení autobusů
  • Děti z MŠ navštívily obecní úřad v maskách
  • Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – 1. etapa“
  • Obec uzavřela smlouvu o údržbě obce

Program 2.zasedání zastupitelstva Obce Jíloviště

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2.12.2018 v 17 hod

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2.12.2018 v 17 hod

28.11.2018

Rozsvícení stromu

Návrh rozpočtu obce Jíloviště na rok 2019