Oznámení o přesunu veřejného projednávání návrhu č.3 územního plánu Černošice

Oznámení o přesunu veřejného projednávání návrhu č.3 územního plánu Černošice

7.05.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na přesunuté veřejné
projednání Návrhu změny č. 3 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

v úterý 8. 6. 2021 od 18.00 hodin
v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice.

Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh změny č. 3 územního plánu Černošice, který zpracovala zodpovědná projektantka Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., ČKA 04 019, na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a o jejím obsahu.

 

návrh číslo 3

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu č.5 územního plánu Černošice

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu č.5 územního plánu Černošice

7.05.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání
Návrhu změny č. 5 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

v úterý 8. 6. 2021 od 18.00 hodin
v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice.

Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh změny č. 5 územního plánu Černošice, který zpracovala zodpovědná projektantka Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., ČKA 04 019, na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a o jejím obsahu.

 návrh číslo 5

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu č.5 územního plánu Černošice

Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu č.5 územního plánu Černošice

7.05.2021

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na veřejné projednání Návrhu změny č. 5 územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

v úterý 8. 6. 2021 od 17.00 hodin
v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice.

Pořizovatel na veřejném projednání předloží Návrh změny č. 5 územního plánu Černošice, který zpracovala zodpovědná projektantka Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., ČKA 04 019, na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem a o jejím obsahu.

 

návrh č.5

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 6. 5.2021

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 6. 5.2021

7.05.2021

vládou projednaná nová mimořádná opatření a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

 1.  Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 1.  Usnesení vlády č. 438, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května
 1.  Usnesení vlády č. 438, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května
 1.  Usnesení vlády č. 438, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května
 1.  Usnesení vlády č. 438, příloha č. 4 ​mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května

 

Výsledky jednání vlády:

Obchody:

 • Od pondělí 10. května otevře zbytek maloobchodu.
 • Povinné budou v provozovnách respirátory, platit bude také pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních.

Služby:

 • Obnovit provoz budou moci opravny obuvi, hodinářství, autobazary, autosalony, fotografické služby, lanovky, střelnice, solária, hodinářství, zlatnictví, truhlářství či služby péče o dítě do tří let věku v denním režimu. Své pobočky budou moci otevřít také cestovní kanceláře a agentury, kopírovací centra, zastavárny i opravny hudebních nástrojů. Rozjet se budou moci lanovky a vleky.
 • Bude umožněno konání veletrhů a výstav, přičemž budou povinné dvoumetrové rozestupy a 15 metrů čtverečních na osoby.
 • Zavřené stále zůstávají například bazény, fitness centra, dále pak restaurace, bary a ubytovací služby.
 • Svateb a pohřbů se bude moci nově účastnit 30 lidí.

Školství:

 • Od 10. května se otevře 2. stupeň základních škol navíc také v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském. Zlínském, Jihočeském, Moravskoslezském kraji a na Vysočině.
 • Tam se také do školek vrátí všechny děti.
 • Nyní jsou školky a základní školy na 2. stupni otevřené již v Karlovarském, Královéhradeckém, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze.

Ochranné prostředky dýchacích cest:

 • Od pondělí 10. května bude také nutné nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách již jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti.
 • Nebude tak již povinná na ulici, pokud jde po ní člověk sám.

Pravděpodobně od 17. května:

 • Zahrádky u restaurací by se mohly otevřít 17. května, stejně tak by mohly opět začít fungovat ubytovací služby. Vláda se ještě definitivně nerozhodla. Jasno by mělo být nejpozději příští čtvrtek.

SOMR – Závěrečný účet za rok 2020

SOMR – Závěrečný účet za rok 2020

5.05.2021

ROZPOČET na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl navržen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů v částce 346.300 Kč a byl projednán a schválen na zasedání SOMR dne 3. 12. 2019 Usnesením č. 5.
Poté ( 4. 12. 2019) byl vyvěšen v členských obcích. Nebyly podány žádné připomínky ani námitky.

závěrečný účet 2020