Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 5. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

21.03.2023

Dne 29.3. 2022 v 18.00 v restauraci Restovna

P R O G R A M :

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Projednání a schválení:

Filmové čtvrtky 23.3.2023 Restovna

Filmové čtvrtky 23.3.2023 Restovna

20.03.2023

Od dubna můžete žádat o Příspěvek na bydlení, Mníšek pod Brdy

Od dubna můžete žádat o Příspěvek na bydlení, Mníšek pod Brdy

16.03.2023

 Od 1. dubna můžete žádat o Příspěvek na bydlení

Promítání pro děti – Zoubková víla

Promítání pro děti – Zoubková víla

13.03.2023

Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava pod vodním dílem (VD) Vrané nad Vltavou

Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“ do významného vodního toku Vltava pod vodním dílem (VD) Vrané nad Vltavou

13.03.2023

 Oznámení o aplikaci stopovací látky „Sulforhodamin G“