[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 194/2020

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 194/2020

22.11.2020

471. Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
472. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
473. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
474. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
475. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
476. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
477. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
478. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 

 Sbírka 194

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.16/2020

20.11.2020

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 16/2020 dne 14.10.2020

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení:
  3. Různé
  4. Seznámení s RO 11/2020
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.16

SOMR – návrh rozpočtu pro rok 2021

SOMR – návrh rozpočtu pro rok 2021

20.11.2020

Svazek obcí Mníšecký region

 

Návrh rozpočtu pro rok 2021

 

 

SOMR – Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

SOMR – Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024

20.11.2020

Svazek obcí Mníšecký region

Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 (návrh)

 

Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

Rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště

18.11.2020

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona
p r o dl u ž uje
do 30.listopadu 2022 platnost stavebního povolení č.j. MUCE 3822/2019/OSU spis.zn. 67187 /2018 ze dne 10.1.2019 na stavbu
rekonstrukce ulice Na Hájensku, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 188/3, 188/7, 188/11, 188/17, 192/17, 194/19, 196/4, 196/12, 19

 

 vyjádření