Prohlášení o “BEZINFEKČNOSTI” na Covid-19

Prohlášení o “BEZINFEKČNOSTI” na Covid-19

14.06.2021

PROHLÁŠENÍ O “BEZINFEKČNOSTI” NA COVID-19

Vážení spoluobčané, v souvislosti s konáním akce dětský den dne 19.6.2021 od 14 hod. na fotbalovém stadionu Jíloviště, si vás dovolujeme požádat o dodržování platných nařízení, tj. při vstupu na stadion, prosím:

 • předložení negativního testu
 • potvrzení o prodělaném koronaviru
 • certifikátu o provedeném očkování
 • podepsání čestného prohlášení

Čestné prohlášení najdete na webu Jíloviště v sekci koronavirus nebo jej můžete vyplnit na místě při vstupu, kde bude k dispozici.

Děkujeme

Obecní úřad

 

Prohlášení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

11.06.2021

o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

 

veřejná vyhláška

Návrh územního opatření o stavební uzávěře

Program 21. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 21. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

11.06.2021

Dne 23.6. 2021 v 18.00 – zahrádka restaurace Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 2.8.2021 a zasedání zastupitelstva 4.8.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

program 21 zasedání

Informační leták hejtmanky ke změnám od 08. 06. 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 08. 06. 2021

9.06.2021

Novoveský běh 2021

Novoveský běh 2021

9.06.2021

Novoveský běh 2021
6. ročník * 26. 6. 2021

Pořadatel: Obec Nová Ves pod Pleší
Kontakt: Masarykova třída 90, Nová Ves pod Pleší 262 04

 • Ředitel závodu: Jan Havelka 777 302 950
 • Technický ředitel: Pepa Burian 723 008 921
 • Web: www.novavespodplesi.cz
 • E-mail: novovesky.beh@seznam.cz

 

 

 Novoveský běh 20201  – propozice

 Novoveský běh 20201  – plakát