Elektromontáže, s. r. o.

Přemístění Obchodní kanceláře firmy Elektromontáže, s. r. o.

pro zákazníky ČEZ Zákaznické služby
Smluvní Obchodní kancelář pro ČEZ Zákaznické služby, s. r. o. se přemístí
ze stávající Obchodní kanceláře v Černošicích do sídla firmy Elektromontáže,
s. r. o. Lety u Dobřichovic, Polní 450 (Karlštejnská křižovatka) s platností
od 1. 12. 2005.
Zde můžete zařídit tyto úkony:
> realizaci domovních přípojek včetně projektu
> revize elektrických zařízení NN, VN a ručního nářadí
> výstavbu a rekonstrukci distribučních sítí vedení NN a VN a TS
> veškeré opravy vedení NN, VN a TS včetně zemních prací
> montáž a opravy veřejného osvětlení
> projektování sítí NN a VN
> dále pro Vás zajišťujeme kontaktní místo – Smluvní obchodní kancelář:
Smluvní obchodní kancelář
kontaktní místo ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.
tel./fax: 242 410 601, e-mail: ok@elektromontazesro.cz
Obchodní kancelář za Vás zajistí:
> žádost o připojení odběrného místa, zvýšení příkonu, změnu sazby
> smlouvu na dodávku elektřiny
> převod odběrných míst
> ukončení odběru
> žádost o vytýčení sítí, návleky, žádost o souhlas s vydáním stavebního
povolení
Provozní doba Obchodní kanceláře:
Pondělí 8.00 – 15.00
Úterý 8.00 – 15.00
Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 14.00
Pátek 8.00 – 14.00
Adresa kanceláře: ČEZ Zákaznické služby Obchodní kancelář
Elektromontáže, s. r. o. smluvní partner
Polní 450
252 29 Lety u Dobřichovic
Zákaznická linka: 840 840 840 (poruchy, nesrovnalosti ve fakturách atd.)