Informace pro občany

Informace o rozvozu masa a potravin

Posted by on 27.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace o rozvozu masa a potravin

Informace o rozvozu masa a potravin

Vážení spoluobčané, můj soused pan Sváček s rodinou přišel s touto nabídkou, kterou rád zveřejňuji:

Jelikož je omezený pohyb a spoustu známých tváří jsme díky tomu v našich obchodech dlouho neviděli, rozhodli jsme se, že začneme s rozvozem lahůdek po celé Praze a přilehlém okolí. Vozíme vše z našeho sortimentu. Maso, sýry, uzeniny, pečivo, piva a vína.
Pokud byste měli o naši službu a zboží zájem, prosím volejte na 721 132 019 a objednávku vyřídíme po telefonu. Žádnou aplikaci zatím nemáme. A jezdíme ten den, kdy objednáte. Žádné čekání.

Co nám od našich dodavatelů dorazilo? 💪
A ještě dnes můžeme i dovést! Vše za vakuované a krásně opracované.
Objednávky 📞: 721 132 019

Drůbež:✅
Slepice
Kuřata
Kuřecí prsa
Kuřecí stehna
Krůtí prsa

Hovězí:✅
Roštěná
Hrudí
Kližka
Plec
Hovězí líčka
Falešná svíčková
Hovězí žebra
Hovězí mleté
Morkové kosti

Vepřové:✅
Krkovice
Pečeně
Plec
Panenky
Vepřové mleté

No a ještě vozíme uzeniny a sýry. Vše v den objednání.

A pro občany Jíloviště je doprava zdarma !

S pozdravem
Honza a David Sváčků

Vladimír Dlouhý

Hlášení OÚ

Posted by on 23.03.2020 in Hlášení rozhlasu, Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hlášení OÚ

Hlášení OÚ

Vážení spoluobčané,

  • Pokračuje roznos dalších pratelných roušek pro opakované použití do vašich schránek. Pokud schránku nemáte, budete si moci roušku vyzvednout na poště.
  • Dále vás chci upozornit na stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19. Domácnosti v karanténě by měly svůj veškerý odpad ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
  • Důležitá změna je v distribuci důchodů od 23. března. Důchody nebudou vypláceny na poště, budou Českou poštou doručovány do místa trvalého bydliště
  • Úřední hodiny obecního úřadu jsou nově stanoveny na pondělí a středu 9.00 – 12.00 hod.
  • Na závěr informace o svozu bioodpadu, který se uskuteční tento týden ve čtvrtek 26. března.
  • Prosíme o sledování a dodržování aktuálních opatření vlády.

Přeji hlavně zdraví a pevné nervy.

Děkuji za pozornost.

První svozový den BIO v Jílovišti

Posted by on 19.03.2020 in Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem První svozový den BIO v Jílovišti

První svozový den BIO v Jílovišti

Vážení spoluobčané,

dovolte nám informovat vás, že první svozový den BIO v Jílovišti bude již v březnu, a to čtvrtek 26.3.
Prosíme rovněž všechny, kterých se to týká o úhradu poplatku za BIO popelnice.

Obecní úřad

Bezplatná celostátní informační linka 1212 k novému typu koronaviru

Posted by on 16.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bezplatná celostátní informační linka 1212 k novému typu koronaviru

Bezplatná celostátní informační linka 1212 k novému typu koronaviru

K novému typu koronaviru začíná v Česku fungovat bezplatná celostátní informační linka 1212, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na twitteru a jeho ministerstvo na webu. Ministerstvo žádá, aby linku 155 lidé využívali jen v ohrožení života.

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stránkách

Posted by on 15.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stránkách

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stránkách

Vážení spoluobčané,

Státní zdravotní ústav zveřejňuje aktuální informace k problematice koronaviru na svých webových stránkách www.szu.cz a dále také zřídil informační telefonickou linku, kam se mohou občané obrátit, pokud potřebují v souvislosti s koronavirem poradit. Infolinka je k dispozici denně na telefonním čísle: +420 724 810 106 a +420 725 191 367 a +420 725 191 370

Další důležité kontakty:

Pražská hygienická stanice (8:00 – 20:00): 773 782 850, 773 782 856

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (7:00 – 19:00): 771 137 070

V případě zdravotních obtíží nebo podezření na nákazu by měli občané kontaktovat linku 112

Obecní úřad

[PKR-KUSK] Doplnění k usnesení vlády č. 211/2020

Posted by on 14.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Doplnění k usnesení vlády č. 211/2020

[PKR-KUSK] Doplnění k usnesení vlády č. 211/2020

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

[PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Posted by on 14.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

[PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

82
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. března 2020 č. 211
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona

Vláda

I. zakazuje

1. s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní
prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
– potravin,
– výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– pohonných hmot,
– paliv,
– hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků,
– malých domácích zvířat,
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– novin a časopisů,
– tabákových výrobků,
– služeb prádelen a čistíren,
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně,

nařízení

MV dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

Posted by on 14.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MV dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

MV dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

Informace Ministerstva vnitra

 Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR

Ministerstvo vnitra dne 13. března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR, které na rámec mimořádného opatření č. j. MV- 48168-1/OAM-2020 ze dne 12. března 2020:

  • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro přeshraniční pracovníky na 100 km
  • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených místech o nákladní leteckou dopravu.

 

1.  opatření obecné povahy MV

 

Opatření obecné povahy

 

Příloha Opatření obecné povahy

[PKR-KUSK] Hejtmanka informuje k přijímaným opatřením zabránění šíření koronaviru

Posted by on 12.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Hejtmanka informuje k přijímaným opatřením zabránění šíření koronaviru

[PKR-KUSK] Hejtmanka informuje k přijímaným opatřením zabránění šíření koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

 

3. mimořádné opatření

Česká pošta – Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Posted by on 11.03.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Česká pošta – Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Česká pošta – Dodávání zásilek v důsledku výskytu koronaviru

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že v souvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.

V rámci doručovací sítě může Česká pošta v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území přejít k tzv. bezkontaktnímu doručování zásilek a složenek. Veškerá opatření jsou preventivní, mají zabránit rychlému šíření nemoci a vstoupí v platnost pouze v případě, že bude krajskými hygienickými stanicemi vyhlášena plošná karanténa. Pokud k této situaci na určitém území dojde, budeme Vás o tom bezodkladně informovat. Bližší informace ke konkrétním službám České pošty naleznete 

v dokumetu