Informace pro občany

Taneční inspirace

Posted by on 5.06.2023 in Informace pro občany, Kalendář akcí, V Jílovišti | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Taneční inspirace

Taneční inspirace

Podpořte naše fotbalisty Jíloviště ve finále poháru SKFS

Posted by on 5.06.2023 in Informace pro občany, Kalendář akcí, V Jílovišti | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podpořte naše fotbalisty Jíloviště ve finále poháru SKFS

Podpořte naše fotbalisty Jíloviště ve finále poháru SKFS

Vážení spoluobčané, přijďte podpořit naše fotbalisty Jíloviště ve finále poháru SKFS proti Spartaku Průhonice v úterý 6.6.23 od 18 hod. – fotbalové hřiště.

Obecní úřad

Přípravy na opravu silnice Fr. Smolíka

Posted by on 3.06.2023 in Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přípravy na opravu silnice Fr. Smolíka

Přípravy na opravu silnice Fr. Smolíka

Vážení spoluobčané, v ulici Fr. Smolíka probíhají přípravy na opravu komunikace, která proběhne v pondělí 5.6. Dbejte prosím zvýšenou opatrnost průjezdem touto oblastí a počítejte s částečným omezením.

Obecní úřad

 

Hry bez hranic 17.6.2023

Posted by on 1.06.2023 in Hry bez hranic, Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hry bez hranic 17.6.2023

Hry bez hranic 17.6.2023

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060895285 dne 16.6.2023 

Posted by on 29.05.2023 in Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060895285 dne 16.6.2023 

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060895285 dne 16.6.2023 

 UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny č.110060895285 dne 16.6.2023 

HZS Středočeského kraje – Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – Hasičský záchranný sbor České republiky

Posted by on 26.05.2023 in Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem HZS Středočeského kraje – Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – Hasičský záchranný sbor České republiky

HZS Středočeského kraje – Výstraha před nebezpečím vzniku požárů – Hasičský záchranný sbor České republiky

 

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 26. 5. 2023 výstrahu č. 000160 před nebezpečím vzniku požárů na celém území Středočeského kraje, platnou od 26. 5. 2023 12:00 hod. do odvolání.

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „Nařízení“) vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

1. používání zábavní pyrotechniky,

2. vypouštění „lampionů štěstí“,

3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,

5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,

6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,

2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,

3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,

4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

3. jízda parní lokomotivy,

4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

mjr. Mgr. Libor Pospíšil
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

TJ Sokol Čisovice pořádá nábor dětí do týmů

Posted by on 23.05.2023 in Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem TJ Sokol Čisovice pořádá nábor dětí do týmů

TJ Sokol Čisovice pořádá nábor dětí do týmů

Zveme Vás na přestavení architektonické studie Svazkové školy

Posted by on 23.05.2023 in Informace pro občany, Svazková škola pod Skalkou | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zveme Vás na přestavení architektonické studie Svazkové školy

Zveme Vás na přestavení architektonické studie Svazkové školy

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti 05/2023

Posted by on 4.05.2023 in Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti 05/2023

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti 05/2023

Výběrová řízení městské části Praha-Zbraslav

Posted by on 25.04.2023 in Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výběrová řízení městské části Praha-Zbraslav

Výběrová řízení městské části Praha-Zbraslav

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městské části Praha-Zbraslav v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, vyhlašuje dne 24. 4. 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Referent Odboru sociálních agend – koordinátor/ka pečovatelské služby (sociální pracovník/sociální pracovnice)

Referent Odboru sociálních agend – sociální pracovník/sociální pracovnice

Referent Odboru správních věcí – přestupková agenda