Informace z úřadu práce – pobočku si můžete vybrat sami

V prosincovém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o uzavření pobočky úřadu práce pro Prahu – západ v ulici Kartouzská. Pobočka byla přesunuta až na Letnou, kde je ale např. spojení MHD nebo i parkování komplikované a hlavně, náročnější časově i finančně. Problém se netýká jen nezaměstnaných, ale také matek a otců na mateřské dovolené, seniorů, atd.

K vašemu, níže uvedenému dotazu, sděluji, že pro občany Mikroregionu Mníšecko není povinnost navštěvovat kontaktní pracoviště Krajské pobočky ÚP ČR pro Středočeský kraj v Praze na Letné – viz uvedený vybraný paragraf ze zákona o zaměstnanosti. Územní obvody jednotlivých Krajských poboček jsou uvedeny v příloze zákona č. 73/2011 Sb. (o úřadu práce). Kontakty a bližší informace o kontaktních pracovištích Krajské pobočky ÚP pro Středočeský kraj jsou k nalezení na: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc.

S přáním hezkého dne

PhDr. Miloslav Tauber
ředitel kanceláře GŘ
Úřad práce České republiky, Generální ředitelství

Evidence uchazečů o zaměstnání

§ 28

(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona.

 (2) Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které požádal o zprostředkování zaměstnání; povinnosti podle této věty lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může požádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce určí, u kterého kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání vyplývající z tohoto zákona.

Z uvedeného tedy vyplývá, že každý má právo si hned pro první kontakt a zaevidování sám zvolit jakoukoliv z krajských poboček, tedy např. Dobříš nebo Příbram.
Pokud tedy nechce jezdit do Prahy na Letnou.

zpracoval
Miloš Navrátil, vedoucí OKS