Mikroregion Mníšecko založil účelový peněžní Fond pro zástřelné za každé prokazatelně odstřelené divoké prase

Nejen Mníšek pod Brdy, ale celý mníšecký region se řadu let potýká s dramatickým nárůstem počtu kusů černé zvěře. Divoká prasata ničí lesní porosty, zahrady a sady, velké škody působí na zemědělských plodinách, na majetku obcí a občanů.
Na neudržitelnost tohoto stavu upozorňuje opakovaně jak myslivce a honební společenství, tak také státní správu a ministerstvo zemědělství, které jsme požádali o změnu legislativních předpisů, a to jak zákona o myslivosti, tak vyhlášky upravující doby lovu zvěře, zvláště pak prasete divokého. Zatím jsme nebyli vyslyšeni, a to přesto, že jsme veškeré informace o škodách a obavách podložili fotodokumentací, jasně dokazující závažnost problému.
Město Mníšek pod Brdy nemá žádnou zákonnou pravomoc v oblasti myslivosti, přesto je společně s občany v první linii obav a následků škod způsobených divočáky. Vyčerpali jsme veškeré možnosti, které by pomohly k nápravě vzniklé situace. Pořizujeme pachové ohradníky, vycházíme vstříc myslivcům a komunikujeme s nimi, organizujeme celoregionální koordinované naháňky, pořídili jsme a předali myslivcům odchytové zařízení, do kterého se zatím podařilo odchytit více jak 20 prasat. Jednáme se všemi, kteří mohou pomoci nebo mají stejné potíže, např. s MČ Praha – Zbraslav. Podpořili jsme petici „Stop divokým prasatům v Brdech“ ze dne 10. 4. 2013, kterou podepsalo cca 5 000 občanů.
A stejné potíže mají a prožívají všechny obce Mníšecka. Proto se i tentokrát plénum mikroregionu věnovalo problému s prasaty. Na svém jednání, které se konalo v úterý 10. února 2015, přijali starostky a starostové usnesení, jímž schválili založení účelového finančního fondu. Z něj se podle jasných a závazných pravidel bude myslivcům vyplácet tzv. zástřelné ve výši 200 Kč za každé odstřelené divoké prase. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a příspěvek myslivcům na náklady, které jsou s odstřelem spojeny. Částka zástřelného je obvyklá a vychází z platných norem a oborových předpisů.
Se zástřelným mají dobré zkušenosti např. i v Královéhradeckém kraji a zdá se, že by mohlo být dalším a účinným prostředkem, jak počet přemnožených prasat snížit. Nic jiného, než odstřel prasat, totiž nepomůže.
Do účelového finančního fondu může přispívat kdokoliv, kdo se chce podílet na snížení počtu divočáků. V počátku přispějí všechny obce mikroregionu. Dále budou osloveny obce s rozšířenou působností Černošice a Dobříš, Krajský úřad Středočeského kraje i Ministerstvo zemědělství ČR (když je vše celým názvem, tak bych to dodržela i zde). Spoluúčast přislíbila i Městská část Praha – Zbraslav. Přispět dále mohou právnické i fyzické osoby, firmy i řadoví občané.
Budete-li mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35-384901309/0800, ČS, a.s. Mníšek pod Brdy. Každý příspěvek je vítán, i stokoruny.
Pokaždé, když obdržíme výkazy s žádankami k proplacení, zveřejníme, kolik bylo proplaceno, tedy kolik prasat bylo odloveno.