Možnost bezplatného vzdělávání pro matky pečující o děti do 15 let

Naše vzdělávací organizace aktuálně spustila projekt FLEXI KARIÉRA (http://www.flexikariera.cz/), který nabízí ženám možnost účastnit se zdarma vzdělávacích aktivit (motivační kurzy, kurzy projektových a digitálních dovedností), koučink a poradenství s cílem pomoci jim při návratu do práce. Součástí projektu je také zajištění péče o děti v době konání kurzů.

Vzdělávací program se bude konat v Dobřichovicích a je pro účastnice bezplatný díky podpoře z ESF a našemu spolufinancování

Do 22. 1. je otevřeno online přihlašování zde
Více se o plánovaných aktivitách lze dozvědět také přímo na webových stránkách projektu (www.flexikariera.cz). 

V příloze zasílám leták s dalšími informacemi. 

V minulosti jsme již vzdělávací kurzy pro matky pořádali a vždy se setkaly s velmi pozitivním ohlasem. 
Naší snahou je podpora a rozvoj kvalitního vzdělávání v regionu. Proto bychom nabídku rádi směřovali právě do nejbližšího okolí.

Pokud by bylo možné informaci zveřejnit na webových stránkách, případně ji jinak rozšířit, budeme moc rádi. 

Děkuji za Vaši vstřícnost a přeji pěkný den.

Hana Erlebachova

Přílohy

Mime-fileLeták