Návrh koncesní smlouvy o provozování vodovodního přivaděče pro zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou

Starosta obce Jíloviště předkládá návrh koncesní smlouvy o provozování vodovodního přivaděče pro zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou, kterou bude projednávat zastupitelstvo obce na zasedání dne 4.2.2015 od 18 hodin v restauraci Spark.