Zabezpečení úklidu a údržby veřejných prostranství a místních komunikací

Usnesení č. 2k/7/2015 ze dne 29.4.2015

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele zabezpečení úklidu a údržby veřejných prostranství a místních komunikací z důvodu, že se nepřihlásil žádný uchazeč.

 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Mime-fileVýzva VZ údržba a úklid.doc

Zadávací dokumentace

Mime-filezadavací dokumentace-údržba zeleně a zimní údržba komunikací.doc

Čestné prohlášení

Mime-fileČestné prohlášení-údržba-Jíloviště.doc

Návrh smlouvy

Mime-fileNávrh Smlouvy o zabezpečení úklidu a údržby veřejných prostranství a místních komunikací Jíloviště.doc