Obec v únoru

ROZŠÍŘILI JSME BOČNÍ NÁJEZDY V ULICI NA PLAZÍCH
 
SCHVÁLILI JSME STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2019 -2021
 
SCHVÁLILI JSME DODAVATELE REKONSTRUKCE ULICE NA ZVONICI
 
SCHVÁLILI JSME PLÁN ÚDRŽBY VODOHOSPODÁŘSKÉ STRUKTURY
 
PROBĚHLA KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2017 – BEZ ZÁVAD
 
OPRAVILI JSME CESTU NA HÁJENSKU III
 
PROBĚHL 4. BÁL – PLES JÍLOVIŠTĚ
 
OBEC JÍLOVIŠTĚ PŘIHLÁSILA LÍPU SVOBODY DO PROJEKTU „STROMY SVOBODY“ – www.stromysvobody.cz

Přílohy

Mime-fileObec v únoru