Odpad

Sběr nebezpečného odpadu:

uskuteční se v sobotu 23.dubna 2005 od 11:50 do 12:10 hod. u obecního úřadu.

Do nebezpečného odpadu patří např. barvy, ředidla, baterie, léky kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, lednice, …

Velkoobjemové kontejnery na odpad:

budou přistaveny v sobotu 23.dubna 2005 vedle obecního úřadu a v ulicích Na Hájensku a K Dubíčku.

Tyto kontejnery nejsou určeny pro domovní komunální odpad, tříděný odpad(plasty, papír, sklo), stavební suť, železo a nebezpečný odpad.