Oznámení veřejnou vyhláškou – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci