Přechod STE na nový zákaznický informační systém

Jedná se zejména o následující opatření:

1. Od pondělí 25.dubna 2005 bude až do odvolání omezena návštěvní doba na kontaktních pracovištích STE(Praha, Benešov, Kladno, Kolín, Mladá Boleslav a Příbram).

Návštěvní hodiny budou od 25.4.2005 upraveny následujícím způsobem:

Pondělí : 8:00 – 17:00 hod.

Úterý : zavřeno

Středa : 8:00 – 17:00 hod.

Čtvrtek : zavřeno

Pátek : 8:00 – 17:00 hod.

2. Do odvolání je přerušena úhrada plateb za elektřinu platebními kartami na kontaktních místech STE.

3. V hlavní pokladně v sídle společnosti(Vinohradská 325/8, Praha 2) je až do odvolání přerušen výběr hotovostních plateb. Nejbližší vhodné místo pro složení hotovosti je Komerční banka a.s., pobočka Italská/náměstí Míru 2, Praha 2.

4. Přibližně do 1.5.2005 a dále v omezené míře i v průběhu měsíce května 2005(v rámci odstávky stávajícího zákaznického systému) bude omezena obsluha zákazníků v oblasti smluvních a fakturačních požadavků. V tomto období STE takové požadavky pouze převezme a následně je, převážně korespondenční cestou, administrativně dořeší až po 1.5.2005. Technické změny na odběrných místech(montáž měřidel, plombování, …) budou zajišťovány v obvyklých termínech.

5. V důsledku rozjezdu nového zákaznického systému lze v průběhu druhé poloviny dubna a části měsíce května očekávat přechodné prodloužení průměrné doby obsluhy zákaznických požadavků a tím někdy i prodloužení čekací doby na našich kontaktních místech.

Projekt přechodu na nový zákaznický systém je v rámci celé Skupiny ČEZ prováděn v zájmu zvýšení kvality našich služeb a zároveň vás chceme ujistit, že celý kolektiv pracovníků STE a.s. a spolupracujících organizací vyvíjí značné úsilí k omezení negativních dopadů na zákazníky. Věříme proto, že nastalou situaci přijmete s pochopením a usnadníte tak nelehkou pozici našim pracovníkům na přepážkách kontakních míst.

Ing. Jaroslav Paul v.r.

ředitel úseku Obchod

Středočeská energetická a.s.