Přerušení dodávky elektřiny

Středočeská energetika a.s. oznamuje svým zákazníkům, že z důvodů provádění nezbytných prací v distribuční síti bude v lokalitě/lokalitách Jíloviště – TS Hotel Palace a TS AŽD – tábor přerušena dodávka elektřiny:

Dne 16.6.2005 od 8:15 do 10:00.

Pro případné informace volejte na tel. číslo: 251 642 178