Přidělení čísla popisného

Přidělení čísla popisného

1.01.2017

 

Doklad o přidělení čp. vydává obecní úřad (nikoli stavební úřad) na žádost vlastníka nemovitosti.

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích přidělí obecní úřad nové stavbě číslo popisné nebo číslo evidenční. Vlastník stavby (budovy) je poté povinen na svůj náklad označit budovu do 30 dnů od vydání oznámení o přidělení čísla určeného obcí číslem popisným. 

Pro přidělení čísla popisného (evidenčního) žadatel doloží:

  • písemnou žádost,
  • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci (kopie),
  • geometrický plán pro zaměření novostavby.

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Rozhodnutí o přidělení čísla popisného(evidenčního).