Příloha č.1: rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu