PŘÍTOMNOST NA OÚ JÍLOVIŠTĚ V DOBĚ DOVOLENÝCH

Den
Starosta – Ing. K. Dostálek
Místostarosta – Ing. J. Vorel
Referentka – M. Šedivá
Pondělí 16. 7.
Dovolená
17,00 – 19,00
08,00 – 17,00
Úterý 17. 7.
Dovolená
07,00 – 13,00
Středa 18. 7.
Dovolená
17,00 – 19,00
08,00 – 17,00
Čtvrtek 19. 7.
Dovolená
08,00 – 12,00
07,00 – 12,00
Pátek 20. 7.
Dovolená
08,00 – 12,00
Sobota 21. 7.
Dovolená
08,00 – 12,00
Pondělí 23. 7.
Dovolená
08,00 – 12,00
17,00 – 19,00
Dovolená
Úterý 24. 7.
Dovolená
Dovolená
Středa 25. 7.
Dovolená
15,00 – 19,00
Dovolená
Čtvrtek 26. 7.
Dovolená
Dovolená
Pátek 27. 7.
Dovolená
08,00 – 12,00
Dovolená
Sobota 28. 7.
Dovolená
08,00 – 12,00
Pondělí 30. 7.
08,00 – 17,00
17,00 – 19,00
Dovolená
Úterý 31. 7.
08,00 – 14,00
Dovolená
Středa 1. 8.
08,00 – 19,00
08,00 – 17,00