Sjezd Všenory

V listopadu 2015 proběhlo jednání s ředitelem ŘSD, závod Praha, p. Grossem a senátorem p. Oberpfalzerem na ředitelství ŘSD v Praze. Projednáván byl projekt z roku 2009 – odbočovací pruh a sjezd ze Strakonické v prostoru mostu na Všenory (podél zdi bývalé konírny) – viz plánek. Pozitivem pro část obce by bylo sice zklidnění dopravy a odklonění vozidel projíždějících Jílovištěm směrem na Všenory, Klínec  a Trnovou, ale negativním důsledkem by bylo zrušení stávajícího sjezdu u průmyslové zóny a přemístění či zrušení zastávek autobusů ve směru od Prahy. Záměr by měl být realizován v horizontu 8 let. Starosta i zastupitelstvo s tímto řešením nesouhlasí, ale pro závazné stanovisko za obec, chceme znát názory občanů na danou  stavbu. Starosta obce přislíbil ŘSD stanovisko za obec do konce února.

Prosíme tímto občany o vyjádření svého postoje k dané stavbě hlasováním v anketě na webu, příp. písemnými připomínkami či dotazy na mail: obec@jiloviste.cz nebo do schránky na budově obecního úřadu.

Přílohy

Mime-filePlánek