Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,

 

první svoz biodpadů se koná ve čtvrtek 29. 3. 2018. Další svozy budou každý lichý čtvrtek.

Obecní úřad